Vi samarbejder med psykologerne Hanne Flyvholm, Helle Joensen, Judith Bådsgård og Kirsten Lysgård. De fleste voksne som EEG-trænes har allerede en psykolog tilknyttet, men ovenstående psykologer har haft flere forløb med klienter hos os og har kendskab til EEG-træningens effekt. 
 
Speciallæge i Psykiatri Christen Bang-Madsen, Horsens, eegstudie.dk, anvender EEG-træning i sin praksis og kan derudover tilbyde Brainmaps, som kan give en mere klart billede af ens tilstand fremfor EEG-træning. Christen Bang-Madsen underviser derudover internt hos EEGTRAINING® ,og sikrer at alle medarbejdere har en forståelse for såvel anatomi og fysiologi.  

EEG-træning

EEG-træning er en virkningsfuld metode til at mindske symptomer på depression, stress og ADHD/ADD. Metoden er testet på universiteter verden over og 80 % af dem vi træner har effekt af metiden.  

Se indslaget fra TV2 om EEG-træning® 

Hjernetræning har lige så stor virkning på f.eks. ADHD som medicin. Det er testet på 98 børn og unge på Bergen sygehus i 2013. Tilsvarende rapporter findes fra University of London 2010, som viste at hjernetræning er uden bivirkninger og at det udvikler nervesystemet. Samt fra en skole i Boston med 104 børn med ADHD forestået af amerikanske børnelæger 2014.Alle rapporter kan bestilles hos os.  

Det er til daglig glæde for os at se, hvordan vores ”hjernetræningselever” udvikler sig og lægger gamle, dybe problematikker bag sig, i forbindelse med at deres nervesystem udvikler sig og får større kapacitet. Det betyder ikke, at vi med hjernetræning skaber nye personligheder, men at uro og stress gør, at vi ofte hæmmer vores mentale udvikling. Der skal være ro i en hjerne for at nervesystemet udvikles, og det er det vi gør med hjernetræning. 

En hjerne der i uro vil typisk have svært ved at fokusere, koncentrere sig og selv skabe ro. Enten fordi de neurologiske betingelser ikke er tilstede, eller fordi hjernen på et eller andet tidspunkt er gået i stress, og ikke er kommet ud af dette felt af sig selv, men sidder fast i en tilstand af konstant frygt og overaktivitet. Ved hjælp af nutidens teknologi kan vi nu skabe tilstande i hjernen, så selv 4-årige børn med infantil autisme kan hjælpes, hvor der tidligere ikke var nogen hjælp at hente.

Hvad kan EEG-træning give dig?

Uanset hvilken diagnose  eller tilstand man er i er det et generelt billede, at EEG-træning® giver mere:

  • RO, FOKUS, STØRRE KONCENTRATION
    HØJERE STRESSTÆRSKEL
    BEDRE SØVN
    HØJERE TOLERANCETÆRSKEL 
    BEDRE SOCIAL ADFÆRD

Holder træningen?
Ved børn der har behov for meget træning, vælger vi ofte at brede træningen udover 6-12 mdr. med ophold i træningen med 4-8 uger. Vi prioriterer at det skal være sjovt og trygt at komme til EEG-træning® , og et barn der skal bruge op til 4-6 timer om ugen med transport til EEG-træning kan blive presset i længden. Derfor planlægger vi forløbene således, at der tages hensyn til familien og barnets hverdag.

De fleste ser vi ikke igen. Men nogle kan have behov for ekstra træning i forbindelse med ekstraordinær stress, eller hvis der sker store forandringer i omgivelserne. Derved vågner gamle stressmønstre, og her vælger nogle at få 3-5 EEG-træninger® for at komme på plads igen.

 

Priser

 
Første 2 gange 1000,-
 
Derefter 10 sessioner forud
 
Børn 10 sessioner ....dkr. 5.000,-
Voksne 10 sessioner dkr. 5.500,-
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk