Koncentrations vanskeligheder

Koncentrationsbesvær kan bl.a. skyldes stress, depression eller mangel på / svagt informationsflow til den forreste del af venstre hjernehalvdel.
 
Målingerne på hjernen viser hvilken tilstand, der er tale om. Det er forholdsvist let at træne f.eks. koncentrationsbesvær, så længe der ikke er tale om dybereliggende stress.
 
Ved mangel på flow til forreste del af hjernen kan EEG-træninger for børn og unge menneskers vedkommende øge deres koncentration i betydelig grad.

Læsevanskeligheder og indlæring.

Læsevanskeligheder og indlæring af sprog kan ligeledes påvirkes betragteligt med EEG-træning. Koncentration, læsning og tilegnelse af nye sprog er primært præsenteret i venstre hjernehalvdel. Stress og traumer tidligt i barndommen kan nogle gange medføre besvær med at læse og tilegne sig sprog. 

Aarhus Universitet foretog i 2008 en undersøgelser der viser at læseproblemer kan bedres med 50 % med EEG-træning.
 
Da koncentrationsproblemer kan være forbundet med ubalancer i store dele af hjernen, måler vi på flere steder af hjernen for at finde frem til hvor det egentlige problem er. Langvarig stress kan afgive koncentrationsproblemer i den forrreste del af hjernen og derfor dæmpes uroen her og koncentrationsevnen kommer tilbage. Men er det en medfødt tilstand, hvor man går træt efter en time i skolen, kan der være tale om ADD.

Andre gange ser vi, at et barn kan være meget følsomt overfor støj, uro eller indtryk. Her er der ikke tale om ADD, men et sensitivt barn der kan trænes mere robust. Igangsættes der samtidigt en skærmningsproces i skolen, forsvinder koncentrationsvanskelighederne. 
 
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk