test

Testbatteri før træningsforløb

Testmuligheder: 
Selvom symptomerne fra barn til barn kan se ens ud, er hver hjerne forskellig. Vi arbejder derfor med et testbatteri, bestående af flere forskellige metoder. Vi kombinerer metoderne afhængig af den enkelte, da alder kan have meget indflydelse på om den enkelte testmetode vil være sikker nok på barnet, samt formålet med træningen. Vi ønsker kun at udsætte dit barn for det der er nødvendigt af tests og som er brugbart. 
 
Vi vælger et testbatteri mellem følgende metoder:

Brainmap & ERP
Brainmap er en måling/optagelse af hjernens aktivitetsniveau med 19 elektroder med lukkede øjne i 30 min. og med åbne øjne i 30 min. Brainmap udføres af vores lspeciallæge i psykiatri og mangeårige psykiater Christen Bang sammen med seniortræner Dorthe Hostrup.Brainmap og kan være en pejling af hvor der er svage områder i hjerne med under eller overaktivitet.

Men det kan aldrig stå alene som baggrund for en træningsprotokol. Det giver ikke et billede af et barns sensivitet eller tolerance overfor den efterfølgende EEG træning. Men kan indgå i det samlede testbatteri hvis det vurderes formålstjenestlig. Denne vurdering foretages af Christen Bang, som også forestår den efterfølgende analyse i samarbejde Dorthe Hostrup. 

ERP
Efter optagelse af et brainmap, går man videre med opgaveløsning, mens de 19 elektroder fortsat er montereret på testpersonen. Her viser en persons neurologisk svagheder sig bedst. Denne test kan give vigtigt information til den videre planlægning af EEG træningen. Brainmap uden dette element anser vi ikke for brugbart iforhold til at vi efterfølgende arbejder med træningssystemer som indbefatter træning af hele hjernen og ikke kun specifikke områder.

Tidligere tiders  træningssystemer var baseret på at kortlægge hjernens aktivitetsniveau med brainmap og derefter udelukkede arbejde ud fra det. Nutidens træningssystemer er i stor udstrækning gået væk fra det og anvender kun brainmap som et brik i et testbatteri. 

Derudover er svagheden ved brainmap er at det kan være svært for især små børn at side stille i 3 gange 30 minutter, idet det oftest er deres største problem i forvejen og der med opstår der mange fejlkilder/målinger i optagelserne som skal redigeres væk for at optagelse kan anvendes og kan betyde at vi står tilbage med meget lidt infomation som er brugbart. 

Det er også en udbredt misforsåelse at træner vi kun de steder som brainmappet viser under/overaktivitet så er alle symptomer væk. Sådan forholder det sig ikke. Nogle kompenserer for derse svagheder og dette viser sig på et ERP,. Et brainmap uden viser ikke dettealdrig udelukkende på et brainmap. Hvilket den ledende underviser igennem 30 år russeren Cropotov også udtaler i såvel hans lærebøger som på hans kurser, som såvel Christen Bang som Dorthe Hostrup har deltaget i indenfor de seneste år.
 
QIK test
QIK test er et lille testapparat som er udviklet i et samarbejde med NASA i USA. Testen opsamler ens evne til at arbejde under pres, ved kedsommelighed og hvordan ens reaktions evne er i forhold til temposkifte i en opgave. Testen varer typisk 20 minutter og bruges i de tilfælde hvor vi ønsker at måle koncentrationsevnen i forhold til alder og hvordan den udvikler sig. Ved ADHD og ADD kan vi ofte se at det er netop dette felt der er presset og kan være op til både 40-50 % under niveau i forhold til alderen. Efter 30 træningen er det muligt at måle igen i en 20 minutters test og herved ses en øget koncentratiosnevne. Men problemet er ligesom ved brainmap at netop de børn vi ser på vores træningssteder har svært ved at koncentrere sig i længere tid også i 20 minutter og derfor fuldføres sådan en test af barnet ikke nødvendigvis før efter 10-15 EEG træninger.

Symptomtracking
Et vurderingsskema indeholdende en rangering af spørgsmål indenfor søvn, adfærd, koncentration, fysiske symptomer og sensitivitet kan være den udslagsgivende og mest anvendelig såvel omkring hvilke problemer taler vi om og sker der forbedringer i forhold hvad vi kan forvente. Symtom skemaet beyder at alle områder er taget med i efterfølgende vurdering og planlægning af EEG træningen derudover revurderes det igen efter 20 EEG træninger samt efter slut forløb som typisk er 30 EEG træninger.

Vi vurderer nøje sammen med special læge Christen Bang hvilke test bør vi udsættes børn for. De er ofte testet af mange andre før de kommer hos os med WISC test af PPR psykologer eller andre test, som også indgår i vurderinger af børnenes symptomer og en træningsprotokol hos os. EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk