ADHD / ADD

ADHD er en mere og mere udbredt diagnose. I øjeblikket vurderer psykiatere, at 6 % af befolkningen lider af ADHD, som bl.a. viser sig ved impulsivitet, uopmærksomhed og udadreagerende adfærd over for omgivelserne.
 
EEG-træning påvirker ADHD og ADD i meget høj grad. Så længe der ikke er tale om deciderede hjerneskader, men blot om underudviklede kredsløb i hjernen, kan vi træne disse kredsløb op. 
Herved falder man til ro, bliver omgængelig, kan koncentrere sig og den impulsive adfærd aftager betydeligt. 

Individuelle træningsforløb

De fleste har behov for 30-40 sessioner. 15-20 % har behov for mere. Ofte, hvis der er tale om andre diagnoser sammen med ADHD, er det nødvendigt at træne mere end 30 - 40 sessioner. I et enkelt tilfælde har vi været oppe på 50 sessioner.
 
Personer med ADHD kan ofte godt "mærke" hvordan andre mennesker har det, men har svært ved selv at styre deres følelser og udbrud mod andre. Dette skyldes, at informationsstrømmen til den forreste del af hjernen ikke har et optimalt flow. Hvis dette flow er svagt, reagerer man ud fra instinkter og ikke ud fra fornuften. Derfor virker børn og unge med ADHD voldsomme og impulsive, da flowet til den rationelle del af hjernen er svækket.
 
EEG-træning kan - beviseligt - rette op på hjernens neurale netværk, ved at danne nye veje og dermed give plads til nye erfaringer.Hjernens fleksibilitet og evne til forandring er enorm under den rette påvirkning.
 
Flere rapporter fastslår at EEG træning netop påvirker hjernen også varigt.

Se
 Lost
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk