• Aarhus, Aalborg, Fredericia, Sorø, København

  • Bestil online konsulation på info@eegtraining.dk eller på 24 66 81 50

PRISER OG FORLØB

EEGTRÆNINGSFORLØB BØRN UNDER 18 ÅR:

Beløber sig typisk over 5-6 mdr. til dkr. 20.000 til dkr. 23.000
med en opstartspris indenfor de første uger på Dkr. 8.450 – 9.900

Indholdende:
Indledende samtale ved psykolog. Samtale omkring barnets vanskeligheder under opvækst, skole og i familien. Eventuelle udredninger i psykiatrien, test i skole, eller test og udtalelser fra privat psykologer må gerne sendes på krypteret mail ifølge aftale inden samtalen finder sted. Samtalen sikrer at alle forhold er afdækket inden såvel EEG træningsforløb samt til vurdering af qEEG/Brainmap. Symptomskema udfyldes af forældrene og lægger til grund for den løbende opfølgning og vurdering af forløbet sammen med udviklingen af EEG forekomsterne, feedback og protokol udvikling og tilbagemeldingerne fra forældrene og barnet.

qEEG/Brainmap. Optagelse, analyse og gennemgang af qEEG samt efterfølgende mailforsendelse med en kort konklusion af qEEG7Brainmap

EEG træningsforløb
10 sessioner med 2 sessioner pr. uge Efter følgende sessioner: 10 sessioner 5.000 til 6.500

Pskykolog og generelle opfølgningssamtaler udover dem der er indgår i forløbet udover den daglige kontakt afregnes med 950 dkr. Pr. time.

EEGTRÆNINGSFORLØB VOKSNE OVER 18 ÅR:

Beløber sig typisk over 5-6 mdr. til dkr. 20.000 til dkr. 23.000
med en opstartspris indenfor de første uger på Dkr. 8.450 – 9.900

Indholdende:
Indledende samtale ved seniortræner, hvis det findes nødvendigt samtale med tilknyttet læge. Samtale afdækker livsomstændigheder der har ført til nuværende situation. Fysiske sygdomme og eventuelle tidligere stressperioder. Medicinering og tidligere sygdomshistorik optages. Samtalen sikrer at alle forhold er afdækket inden såvel EEG træningsforløb samt til vurdering af qEEG/Brainmap. Symptomskema udfyldes og lægger til grund for den løbende opfølgning og vurdering af forløbet sammen med udviklingen af EEG forekomsterne, feedback og protokol udvikling og tilbagemeldingerne efter hver træning, via vores beskedsystem, der har forbindelse til den enkeltes klients journalsystem, samt i staren af hver EEG træning.

qEEG/Brainmap. Optagelse, analyse og gennemgang af qEEG samt efterfølgende mailforsendelse med en kort konklusion af qEEG7Brainmap

EEG træningsforløb
10 sessioner med 2 sessioner pr. uge Efter følgende sessioner: 10 sessioner 5.500 til 6.500

Pskykolog og generelle opfølgningssamtaler udover dem der er indgår i forløbet udover den daglige kontakt afregnes med 950 dkr. Pr. time.

HEADSET

PlatoScience – tDCs – (transcranial direct current stimulation)
Dansk produceret headset der igennem de sidste 6 år har gennemgået en teknologisk udvikling der gør at headsettet er særlig veleget til. Headsettet anvendes derhjemme under vores igangsætning, vejledning og ugentlig personlig opfølgning.  Forløbet igangsættes kun i forbindelse med et qEEG/brainmap der kan vise hvorvidt denne løsning er den rigtige for den enkelte. Headsettet anvendes 1-2 gange om dagen eller 3 gange om ugen i 15- 30 min. Det er muligt at udføre almindelige dagligdags foreteelser imens.

Headsettet påfører en mindre strømstyrke i op 3 områder på skalpen. Denne stimulation kan igangsætte en neuromodulation som forstærker det neurale netværk således at der opstår flere forbindelser på træningsstederne og styrker hjernens netværk. Hvorved den enkelte får større mulighed overskud og derved mulighed for at regulere sig. Ved depression er der ofte tale om at reguleringen frontalt er kommet ud af balance. Headsettet har i videnskabelige rapporter vist sig særlig gavnlig ved:

Afhængighed
ADD og angst
Depression

Forløbspakke: 5.500 for een mdr. For 2. mdr. afregnes dkr. 800.
Der kan forventes en behandlingsperiode på 3 mdr.

Forløbspakke indeholder:

Opstartssamtale, qEEG/brainmap med gennemgang om Plato headset er det rigtige eller et andet headset bør foretrækkes. Opstartsvejledning og igangsætning. Ugentlig tlf. opfølgning på 30 min. Den første mdr. Beskedservice mellem 9-16 på alle ugens hverdage.

NEUROMEDITATION
Neuromeditation er en metode der over en 8 ugers periode kam skabe hjernemæssige forandringer der øger stressrobustheden. Vi tilbyder forskellige former for neuromeditation, afhængig af hvad der passer den enkelte. Det er dog muligt at vælge mellem forskellige forløbspakker uden en forudgående samtale:

Begynderpakke – for dig der gerne vil lære meditation og blive mere stressrobust!
8 uger online kursus inkl. Headset. Dkr. 6.000 – kampagnepris 5.500 bestilling inden d. 17.11.2021
8 mødegange a 1,5 timers varighed.  Hver mødegang starter med undervisning i hvordan hjernen fungerer og hvordan vi med daglige øvelser kan påvirke os selv og gøre os mere stressrobuste. Du får 8 forskellige meditationer som lydfiler samt et avanceret headset der giver tilbagemelding på din evne til at falde ind i meditationerne så du opnår den rette effekt. Headsettet kan derudover anvendes til analyse af dit søvnmønster og give tilbagemeldinger om dine meditationers effekt på din søvnkvalitet

Programpakken er udviklet af Psykolog Jeffery Tarrent, som i 20 år har arbejdet med meditation og neurofeedback

Neuromeditation advanced – for dig der ønsker en dybere meditationspraksis
Dette forløb er baseret på avanceret neurofeedback, hvor du på helt bestemte steder på hjernen med neurofeedbackprogrammerne kan påvirkes til dybdetilstande der kan være svære at nå uden feedback på ens reelle hjerneaktivitet under meditationen. Med specialdesignede neurofeedbackprogrammer kan vi træne dig i at opøve flere gammabølge, alpha og thetabølger de steder på hjernen der er researchet til at være særligt velegnet til at kunne bære os ind i dybere meditative tilstande. Forløbet dækker over 5 sessioner a´  40 minutter + 30 minutter.

Programpakken er udviklet af Psykolog Jeffery Tarrent, som i 20 år har arbejdet med meditation og neurofeedback. Forløbet dækker over én ugentlig træning. Tidligere deltagere melder at deres meditationspraksis er dybere efter dette 5 ugers forløb og de har oplevet niveauer eller åbninger som har været betydningsfulde for deres egen personlige udvikling.

FORLØBSPRIS: 4.250,- DKR

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål