Supervision

Vi tilbyder supervisonsaftaler til kommuner og opholdssteder i EEGINFO systemet. Med baggrund i mere end 20.000 sessionstimer har vi mødt alle problematikker inden for neurofeedback.
 
Derudover har vi speciale i neurofeedback og hjernerystelse, som kræver indsigt i flere problematiker, herunder samarbejde med kiropraktorer, osteopater og fysioterapeuter. 

Kontakt seniortræner Conni Andersen for priser på supervisionsaftaler på TLF 50503266

Priser

Gældende fra 01.01.2019Gratis: Den første telefonsamtale omkring din eller dit barns problemstilling. Varighed: typisk 30-40 minutter.

Derefter aftaler vi første træningssession, hvor vi gennemgår hvad EEG-træning/neurofeedback rent neurologisk går ud på, og hvad kan I forvente af resultater i forhold til udvikling. Vi udfører en 20 minutters træningssession, således at du og/eller dit barn er klar over, hvordan er det at få sat elektroder på og hvordan EEG-træning foregår.

Ved 2. session gennemgår vi dit eller dit barns symptomskema. Nogle gange sker det ved en telefonsamtale, da vi ikke ønsker at tale om barnet når vi sidder sammen.

Nogle gange udføres der her en 20 minutters test, der viser evnen til at håndtere stress og impulsstyring når opgaver skal løses hurtigt eller kræver tålmodighed. Testen sammenlignes med en aldersvarende database, og viser hvor du eller dit barn ligger i forhold stress og impulsstyring, og til at kunne klare flere indtryk på en gang. Derudover kan vi bede om at praktiserende læge laver blodtest på vitaminer som er væsentlige for at en hjerne kan udvikle sig. Langvarig stress udtynder mineraler i kroppen og det kan være en af årsagerne til din eller dit barns tilstand, og bør afdækkes hurtigst muligt.

De første 2 sessioner ...........................................................: kr. 1000,-

3. - 12. session (Børn)...........................................................: kr. 5.000,-
3. - 12. session (Voksne).......................................................: kr. 5.500,-


Ved aktivt medlemskab af Hjernestærke Børn ydes 10% rabat ved køb af 10-turskort.

Vi afregner 10 gange forud fra 3. session. Her holder vi øje med, at der sker en udvikling på de punkter som symptomskemaet har vist, og der vi oparbejder et kendskab til din hjerne samt din hjernes evne til at imødegå EEG-træningen. Træner vi et barn aftales hvad I som familie kan gøre for at optimere træningen, og er du her som voksen aftales eventuelt om andre personer bør inddrages, herunder traumeterapeuter, psykologer eller fysiske behandlere.

De fleste modtager typisk 20 - 30 behandlinger

Hvis du ønsker at blive medlem af Hjernestærke Børn, kan du tilmelde dig på e-mail: fondeegtraining@gmail.com. Husk, at skrive dit fulde navn og adresse.
Aktivt medlem betyder du støtter os med 200 kr. Bidraget indbetales til Folkesparekassen, reg. nr. 9860 konto nr. 412767

Foreningen Hjernestærke Børn er etableret med det formål at støtte projekter og forskning, der kan tilvejebringe ny viden om hvordan vi kan gøre brug af den nyeste neurovidenskab indenfor skole- og familieliv når vi taler børn og unge.

Trods det at vi har den højeste velfærd i verden, har vi fortsat en stor gruppe børn der ikke trives, som har store koncentrations- og adfærdsproblemer.
Det er den samme gruppe der er mest udsatte for at havne i kriminalitetsstatistikken, manglende udannelse og livskvalitet og ikke få del i det gode liv. 
Vi arbejder for at nye metoder kan vinde indpas i det offentlige ved at indsamle midler til forskning, der kan prøve nye metoder af.
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk