• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

Om neurofeedback - videnskabelige artikler

Der findes talrige rapporter i vores nabolande især i Norge der viser en dokumenteret effekt: Mange kommuner i Norge betaler for neurofeedback for børn med ADHD og derudover anvendes neurofeedback meget indenfor misbrugsbehandling, hvor Oslo sygehus sammen med Blå kors er førende indenfor neurofeedback.

Derudover har Karolinska Sygehuset i Sverige et neurofeedback projekt kørende med et stort antal børn med ADHD

Det danske forsvar forsker og anvender EEG-neurofeedback

Det danske forsvar har siden 2015 arbejdet med neurofeedback på 104 veteraner med PTSD og er i gang med at udbrede det til veterancentrene i DK.

Link File: Soldaterbladet.pdf

Forsket i Neruofeedback siden 1960-erne 

Der har været forsket i neurofeedback som EEG-træning også hedder siden 1960-erne. Siden årtusindskiftet er der offentliggjort en lang række rapporter, nedenstående er nogle få af dem.

2015 Bergen Universitet– forskningsprojekt hvor 98 børn og unge med ADHD deltog. Resultaterne viste at neurofeedback har større indflydelse på adfærden end medicin.

Pdf file: Neurofeedback for the treatment of children and adolescents.pdf

2014 Skoleprojekt i Boston hvor 104 børn blev trænet med neurofeedback, viste igen at adfærden påvirkes mere af neurofeedback end medicin og kognitiv træning, samt at effekten af neurofeedback er holdbar også efter 6 mdr. slut, hvilket ikke gjorde sig gældende for de øvrige indsatser såsom medicin eller kognitiv terapi.

PDF file: medscape.pdf

Derudover henviser vi til WWW.EEGINFO.COM for yderligere research

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål