EEG-trænerne bag EEGTRAINING

EEGTRAINING er grundlagt af Conni Krarup Andersen i 2010. Det har nu udviklet sig til en række selvstændige enheder i de større byer i Danmark. Hver forretning ejes idag af de enkelte EEG-trænere i et tæt samarbejde om vidensdeling, sparring og udvikling, 

Conni Krarup Andersen været vidne til psykiske problematikker i nærmeste familie og har derfor en særlig forståelse for og tilgang til børn og unge med vanskeligheder.

Conni Krarup Andersen - grundlægger af EEGTRAINING og indehaver af EEGTRAINING i Aarhus - stiftede i 2004 første gang bekendtskab med EEG-træning/neurofeedback via den danske psykologiprofessor Hoffmann, der som den første havde taget EEG-træning op i Danmark.

I 2009 startede hun med EEG-træning af stressede & depressive kvinder og har opnået en unik erfaring heri. Derudover oplærer hun interne som eksterne EEG-trænere, som sikrer den samme høje kvalitet for forståelse af neurofeedback samt deltagernes ønske om at se resultater.

Connie Krarup Andersen har en samfundsfaglig universitetsuddannelse og har været beskæftiget med personaleledelse i IT branchen i 17 år. Derudover har hun en efteruddannelse som bevægelsespædagog. Her har hun udviklet egne bevægelsesprogrammer for udsatte patientgrupper herunder; kræftpatienter, diabetes- og gigtpatienter. Disse programmer anvendes den dag i dag over hele landet indenfor patienttræning, især indenfor cancerområdet, gigt og ældreidræt.

I forbindelse med projekter for Randers sygedagpengeafdeling, erfarede Conni Krarup Andersen, at de ordinære aktiveringsprojekter i sygedagpengeregi ikke tager højde for den stadig stigende gruppe af mennesker, der er på vej mod førtidspension eller kronisk sygdom og herunder især depression. EEG-træning har vist sig at være svaret på dette problem.

EEGTRAINING har stået bag et mindre projekt på Sødalskolen i Aarhus i 2014/2015 Magasinet Skolebørn skrev i august 2015 om erfaringerne fra dette projekt.

Een af lærerne HAns Høegmark som var med i projektet udtalte:.

"Som speciallærer kunne jeg ønske, at EEG-træning på sigt blev indarbejdet i i specialklasserne, for det vil give inklusionen mening. Mindst 30 % af børnene i specialklasserne ville med 30-40 EEG-træninger kunne komme tilbage i normalklasserne".
 

 

EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk