• Aarhus, Aalborg, Fredericia, Sorø, København

  • Bestil online konsulation på info@eegtraining.dk eller på 24 66 81 50

Neurofeeedback uddannelse

Findes der en anerkendt neurofeedback-uddannelse?
Der findes ingen anerkendt uddannelse indenfor neurofeedback i offentlig regi. Markedet er stærkt præget af at maskinleverandørerne udbyder kurser, som kun er møntet imod egne systemer og certificeringerne sker i forhold til deres egne systemer og ikke nødvendigvis med eksamen eller afsluttende opgave, der viser kursistens kunnen.

Leverandørernes egne certificeringen dækker hverken kravet fra den danske stat omkring sundhedsydelser eller nødvendigvis den internationale standard for certificering indenfor neurofeedback kaldet BCIA.(The Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) certifies individuals who meet education and training standards in neurofeedback.  The BCIA is recognized by the Association of Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB), the Biofeedback Federation of Europe (BFE), and the International Society for Neuroregulation and Research (ISNR)).

 

 

Conni Krarup Andersen der har arbejdet med neurofeedback i 12 år, som fuldtidsbeskæftiget i dette fagfelt og deltager i forskningsprojekter sammen med Aarhus Universitet. Conni Andersen er certificeret på grundlag af 240 timers uddannelse efter danske normer. (RAB registrering). Derudover har Conni Andersenen gennemgået en sundhedsuddannelse baseret på Anatomi, fysiologi sygdomlære og sundhedspsykologi i alt 600 timers uddannelse. Hvilket er kravene for at kunne oppebære statens krav om sundhedsydelser

EEGTRAINING deltager i forskning omkring neurofeedback sammen med Aarhus Universitet, og EEGTRAINING deltager derudover i programudvikling med førende neurofeedback-leverandører i USA omkring nye teknologier.

 

 

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål