Hvem er vi?

Vi er et team der består af forskellige faggrupper herunder
 
Psykiater Christen Bang som beskæftiger sig primært med brainmap og uddannelse i EEG træning.
 
Aarhus
Mastertræner Conni Andersen, Sabro ved Aarhus samt på Marselisborg Hospital hvor hun udfører EEG træning i projektet Respektrum for Flexjobbere for Aarhus og Odder kommune.Derudover supervisor for eksterne EEG trænere
 
Assistent .Amanda Neromante. Cand.psych stud. primært børn og unge
Assistent  Mille Hansen, Cognitiv Science AU, primært børn og unge
Assistent  Lukas Petersen, Cognitiv Science AU, primært børn og unge

Vestbjerg ved Aalborg
Mastertræner Dorthe Hostrup, Brainmap og træner af voksne, børn og unge samt supervisor overfor andre eksterne EEGcognitiv science trænere

Fredericia
Mastertræner Rikke Hilman, specialområde skole, og træning af unge, børn og voksne samt tilknyttet som oversætter af faglitteratur hos neurofeedback firmaet i EEGINFO.

 
 
 
STOR BASISVIDEN I NEUROLOGI
Når vi udfører EEGTRÆNING, sker det på basis af en høj faglig indsigt i neurologi og neuropsykologi. Uddannelse til EEGtræner foregår i udlandet og betinger, at vi har sat os ind i et pensum på mere end 3.000 sider i neurologi og neuropsykologi på engelsk. 

Seniortrænerne hos EEGTRAINING kan dokumentere mere end 400 EEG-træninger, og superviseres af de mest erfarne pskykiatere indenfor neurofeedback i verden.
 
Neruofeedback er et område med stor forskning og udvikling, og det er meget vigtigt at holde sig a jour med ny viden fra udlandet. Det, der var en nyhed og vigtigt viden for 2 år siden, ersattes af ny viden og fremgangsmetoder, der er mere effektive. Derfor er vores kontakt til udlandet uvurderlig i anvendelsen af den mest effektive neurofeedbackmetode til den enkelte.
 
HJERNE - IT - TILLID
Det er samtidig et felt, hvor hjernevidenskab sammen med ny teknik giver uanede muligheder, og de bedste resultater skabes, når EEG-træneren evner at gøre træningen til en leg, så en sammenblanding af teknik, forståelse for IT og sammenspillet med mennesker går op i en højere enhed.
 
Vi anvender et stort antal programmer i neurofeedback træningen for at kunne imødekomme såvel den 6-årige med ADHD, som den voksne med depression. Det betyder, at IT er en naturlig del af vores arbejde, og giver samtidig mulighed for at kunne dokumentere en reel udvikling.
 
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk