Cases

Vores facebook side EEGTRAINING bliver hver uge opdateret med vores kunders oplevelser af forløb hos os.Vi anbefaler derfor som interesseret i EEG-træning, at du følger med på facebook, eller du kontakter os for en samtale med en af de forældre, der har haft børn i træning hos os. 

 

Her er vores solstrålehistorie om vores dreng, som er 11 år med ADHD.
Han har haft diagnosen i 2 år og har været medicineret siden. Vi som forældre har hele tiden haft det meget ambivalent med at lade ham medicinere, da vi jo ikke kender til bivirkningerne på den lange bane. Omvendt har han været så udfordret af sine ADHD symptomer, at medicinen i en lang periode har været helt afgørende for hans trivsel.

For ca 1 år siden hørte vi om EEG træning, og var ikke i tvivl om, at det skulle prøves. Vores dreng var med på den, og vi startede i Kolding i et forløb på 40 behandlinger. Vi syntes allerede at vi mærkede en forandring efter første træning og vores dreng sagde selv under første træning: "så glad har jeg ikke været længe!"
Fra at have været i en periode, hvor han var meget stresset og frustreret af sin ADHD, begyndte vi stille og roligt at få vores gode milde dreng igen. Han fik mere overskud til andre, mindre uro og fik øget sin koncentration og opmærksomhed markant. Skolen meldte også tilbage om en dreng i langt større trivsel, der var mere fleksibel og fik lavet meget mere skolearbejde.

Det var næsten ikke til at tro. Det har været helt afgørende for ham og os som familie, at vi fik ham afsted til EEG træning. Inden sommerferien havde vi fået mod på, at sætte ham ned i medicin dosis, og på sigt få ham helt ud af medicinen. Han kom ned på halv dosis, og det gav ret hurtigt udslag med tydligere ADHD symptomer igen. Men i stedet for at tænke, at vi hellere måtte vende tilbage til normal dosis, vidste vi nu med det samme, at det var mere EEG træning, der ville være løsningen.
Han er nu halvvejs i et boost forløb og allerede efter få træninger var vi tilbage ved udgangspunktet igen, og vores dreng er i stor trivsel igen.

Ingen tvivl om at EEG træning har været afgørende for vores dreng og vores familie, og vi anbefaler det til ALLE, som vi ved har lignende udfordringer.

Vi har stadig som mål, at vores dreng en dag bliver helt medicinfri, men indtil nu har det at komme på halv dosis været en sejr i sig selv.
At se hvor glad og tilpas han er igen, og hvor meget han trives, er jo det alle forældre drømmer om. Så hvis I overvejer et forløb kan vi kun sige, PRØV DET!

De bedste hilsner
En meget glad mor
Vores dreng Marcus startede til EEG træning, og efter 2 mdr oplevede vi en kæmpe udvikling.
Han har tidligere været utrolig hyperaktiv og impulsiv, og har derfor haft svært ved at deltage i fællesskaber.
Nu oplever vi at Marcus har fået ro på kroppen og nu formår han at indgå i relationer med andre børn.
Jeg er selv uddannet pædagog og kunne før vi startede til eeg træning somme tider ikke nå ind til min dreng.
Det kan jeg nu.
Hele familien har fået et helt andet overskud.
Christina
Kirsten Pedersen, lærer ved AOF:
Efter et stressnedslag fik jeg problemer med koncentration og hukommelse og valgte derfor at gå igennem et 30 timers forløb med EEG-træning. 2 gange om ugen mødte jeg op til EEG-træning. Efter 30 sessioner genvandt jeg atter koncentration og hukommelse, og arbejder nu på normal tid igen. Jeg kunne ønske mig at mange flere ville få mulighed for at gennemgå denne form for "hjerne"-genoptræning såvel voksne som børn, nu hvor jeg ved hvor meget det kan betyde.
Rasmus (8 år) plejer ikke at læse i læsebog,
når han kommer hjem fra EEG-træning, da vi er sent hjemme. Vi prøvede som noget nyt, at han skulle læse efter sidste EEG-træning. Rasmus læste 2 sider i jævnt tempo, stort set uden fejl. Det er første gang vi har oplevet det. Rasmus siger selv, at EEG-træning giver ham ro i hovedet, så han kan gøre hvad han har lyst til.

Mvh Pia
20-årig mand med ADHD-diagnose og hashmisbrug kan fastholde uddannelse
Efter 28 træninger skriver forældrene til en 20-årig ung mand med ADHD-diagnose, misbrug af hash til os: Vi har lige siddet og snakket om hvor meget vi faktisk kan mærke, at vi er ved at få en næsten normal dreng at snakke med ... og at der så mange ting i hans hverdag han har fokus på ... og som han så faktisk har styr på nu, som han ikke havde før: Økonomi (at styre sine kostpenge, lommepenge og at budgettet ikke overtrækkes) at handle ind selv og disponere madindkøb, madlavning, kombineret med plads til at forkæle sig selv med købemad om lørdagen, han er blevet økonomisk bevidst, og har fået sig en REMA-app til at lave indkøbsliste i og han spiser lækker mad han laver fra bunden. Hans hjem er pænt og ryddeligt og han planlægger sin lørdag til rengøring og oprydning… Der står ikke skrald mere overalt, opvasken bliver taget løbende og han går mere op i at bo pænt og hyggeligt end før - kort sagt er han blevet så fornuftig at det er helt vildt!!
Han besøger selv sine bedsteforældre og inviterer farmor op på kaffe... noget han aldrig gjorde før (de skulle ikke se hans rodede hjem, tror jeg) Han flytter om derhjemme og indretter sig hyggeligt, sælger ting han ikke har brug for mere, og han er aldrig skæv mere når vi er sammen med ham. Han får sin sparsomme økonomi til at række til rulletobak og han plager ikke i samme stil mere.... Kort sagt vi kan mærke at han er ved at blive moden og voksen.
Marcus 8 år
Vores dreng Marcus startede til EEG-træning, og efter 2 mdr oplevede vi en kæmpe udvikling.Han har tidligere været utrolig hyperaktiv og impulsiv, og har derfor haft svært ved at deltage i fællesskaber. Nu oplever vi at Marcus har fået ro på kroppen og nu formår han at indgå i relationer med andre børn. Jeg er selv uddannet pædagog og kunne før vi startede til eeg træning somme tider ikke nå ind til min dreng. Det kan jeg nu. Hele familien har fået et helt andet overskud.
Christina
Thorkild, far til Michael:
Jeg skriver dette indlæg som far til Michael (med ADD), og som medlem af netværksgruppen for ADHD berørte forældre i Århus. Jeg skriver det for at hjælpe andre i samme eller lignende situation, og mest af alt, fordi det har hjulpet min søn (og os som familie) rigtig meget.

Flere af netværksgruppens børn/unge går også til EEG-træning, - med forskelligt udbytte. Alle har dog opnået en positiv udvikling.

Vi kendte intet til EEG-træning på forhånd, men søgte med lys og lygte, da det traditionelle ’system’ ikke kunne hjælpe Michael. Medicinen (Conserta) havde i Michaels tilfælde ikke nogen særlig virkning, og Michael stoppede derfor igen efter ca. 2 måneder, uden yderligere tilbud.

Ved et rent tilfælde kom vi i kontakt med en anden familie, som havde haft stor gavn af EEG-træning til deres søn, også med diagnosen ADD. Mistroen er der nok altid, men ”hvo’ intet vover….”. Man kan jo altid lige tage et par prøvetimer..

Michael startede hos Connie, og fortsatte hos Hans, som langt bedre kunne nå ind til Michael. Hans har en helt speciel tilgang til unge drenge.

Under hele behandlingsforløbet er vi blevet mødt med stor venlighed og fleksibilitet. Der har været stor vilje til forklare, hvordan det virker og hvad status er. Ja, i det hele taget har der været stor gennemsigtighed omkring, hvad der sker og skal ske.
Hvad giver EEG-træning:
Man bliver som ”det var tænkt”, - man bliver sig selv, og får sit potentiale igen. OG, - det er en blivende udvikling. Hvis der skulle opstå specielt pressede situationer, kan det kræve enkelte ’opfriskninger’.
For få uger siden kom der ligesom et ryk, og Michael kom ud af ”sin svøbe”, og den helt store dag-til-dag forandring skete. (Michael har været til knap 20 træninger)
Om det så virker: Michael har aldrig kunnet fastholde sig i noget forløb, hverken uddannelse eller andet. Men han blev ved og ved med at ville til træning, samtidig med at han igen stille og roligt ’kom ind i familiens liv’. Han kunne snakke om helt almindelige ting, og diskutere uden at gå, eller fare i flint.
Venner og bekendte kommenterer også, at Michael nærmest stråler, - der er kommer liv i hans øjne.
Michael har stadig ADD, og stadig ting at arbejde med, men han har haft en markant udvikling. Om han var kommet her til, hvor han er nu uden træning, - ja måske, men hvornår?
Mit håb er, at det ’offentlige system’ vil få øjnene op for den slags tilbud, - at de vil lave nogle målinger på resultaterne af EEG behandlingerne.
Hvis det skulle vise sig at træningen hjælper, bør det ’offentlige system’ snarrest muligt begynde at tilbyde dette til andre med lignende ”problemer med livet”. Det er simpelthen for dyrt at lade være, både i forhold til tid, til penge og til livskvalitet.
Som afslutning vil jeg sige: Om virkningen bliver lige så markant for dig, som for min søn ved jeg ikke, men jeg ville ikke tøve med at komme i gang.
Rasmus Jensen 17 år, ADHD:
”Jeg har altid haft svært ved at forstå det, som jeg læser, og skal læse linierne flere gange for at forstå sammenhængen i en tekst. Efter få EEG-træninger har jeg fået meget nemmere ved at læse og tilegne mig læsestof, og det har gjort, at jeg nu er i stand til at gennemføre en uddannelse”.
Rasmus' mor siger: ”Efter 10-12 EEG-træninger kunne Rasmus tilsidesætte sine egne behov og blev meget mere omgængelig. Her har vi virkelig fundet en metode, der virker, og som han er glad for at gennemføre. Vi var som fortabte inden da. Ingen ville hjælpe ham, fordi han også røg hash, men EEG-træningen har både fået ham til ro og ud af hashmisbruget”.
Sebastian 20 år, ADD:
”Jeg har nu endelig fundet en træningsform, der virkelig hjælper på mit koncentrationsbesvær. Efter 6-7 gange med EEG-træning kan jeg nu falde til ro om aftenen og komme op om morgenen. Jeg har nu fået håbet tilbage om at kunne komme i gang med en uddannelse og et liv, som jeg helt havde mistet troen på”.

Sebastians mor:
”Det er helt utroligt hvad der er sket med Sebastian. I 8 år har vi levet med, at det næsten var umuligt at få Sebastian vækket om morgenen. Nu står han ofte selv op og vi tør ikke tænke på, hvordan hans liv ville have set ud, hvis ikke vi havde fundet frem til EEG-træning”.

Sebastian er diagnosticeret med ADD for et par år siden. Han har haft meget svært ved at stå op om morgenen og påvirkes meget af uro og støj fra omgivelserne. Han krævede total ro omkring sig for at kunne koncentrere sig. Sebastian havde konsulteret en privatpraktiserende psykiater for at få indstillet medicin til ham, uden de bedste resultater.
Ved første træning viste det sig tydeligt, at han havde problemer med synet og havde meget stress i hjernen mange steder. Efterhånden som vi fik trænet synet og hans stress ned, kom hans koncentrationsevne igen og han starter til efteråret på en uddannelse.
Tilbagemelding fra Marcus og hans far:
Marcus: "Jeg er blevet bedre til at høre efter, og tager håndbold mere alvorligt, og fjoller ikke mere når vi står i kø, mere koncentreret - bedre til at koncentrere mig i skolen."
Far: "Marcus er blevet mere rolig , virker mere koncentreret i skolen, det har vi fået bekræftet af klasselæreren. Har mere overskud til at få overblik i hverdagen; når han er mere rolig. Så det er dejligt."
Eliots forældre skriver:
"I sidste uge havde vi skole-hjem samtale, hvor lærerne samstemmende kunne fortælle at vores søn er blevet langt bedre til at koncentrere sig og fokusere i timerne. Så dejligt at blive bekræftet i, at eegtræningen virker, som vi også har oplevet derhjemme. Og vores søn var super-glad og stolt 😊"

Historien om Kornelius med- og nu "uden" ADHD
Da vi startede til EEG-træning, var Kornelius en dreng, der var meget stresset. Han var opfarende og vores konfliktniveau var meget højt. Det påvirkede alle i familien og stemningen hjemme var dårlig og vi følte os alle pressede over, hvad næste udfald ville bringe. Kornelius var vred, når han stod op og vred når han skulle i seng. Helt almindelige gentagelser i hverdagen, som at børste tænder skulle vi diskutere!
Kornelius havde meget skoleværing. Der var både dage, hvor han slet ikke ville af sted, og dage hvor ham først kom senere af sted eller måtte tidligere hjem. Han ringede til mig grædende fra skole, hver dag, fordi han havde det dårligt. Han havde nedsat undervisningstid og en lang række fag, som han ikke deltog i. Han havde en "hule" et sted på skolen, hvor han kunne sætte sig ind, når det hele blev for meget. Han havde også pausekort til at bruge i timerne, og alt mulig andet.
Men Kornelius var ked af, ikke at være som de andre, så det var også svært for ham, at benytte disse tilbud. Min mand og jeg følte os nedslidte og trætte og jeg måtte arbejde på meget nedsat tid!
Men så startede vi på EEG-træning. Hurtigt mærkede vi forbedringer og Kornelius glædede sig til, at skulle af sted, trods den lange transporttid og, at det var to gange om ugen vi skulle af sted.
Kornelius er nu en dreng med overskud. Han er altid glad og vi kan "opdrage" på han uden konflikter - han vil meget gerne samarbejde. Han går i skole hver dag, på fuld tid og er glad og bruger ikke sine særlige tilbud længere. Han siger selv, at han kan koncentrere sig, ikke er hyperaktiv og ikke bliver stresset. Han kan nu også styre sine impulser. Før var det med knugende mave, at sende ham af sted til skole på cykel, trods at vi bor 300m derfra. Han er blevet så fornuftig, men er selvfølgelig stadig en dreng;-)
Vi har i forløbet fået overskud til at kombinere EEG-træningen med kostændringer efter Karens Nørbys bog "ADHD og kost" og det har også haft god effekt. Kornelius vil gerne selv overholde"diæten" da han kan mærke det gode, det gør for hans krop. Han er også sluppet af med sin astma og eksem, som så mange ADHD-børn lider af. Nu går han til rideterapi, for at bliver bedre til at mærke sig selv, og få mere selvværd - og han er vild med det.
Vi er nu en familie med glade børn og glade voksne og vores hverdag er på lige fod med alle andres. På trods af, den relativt store investering vi har gjort i EEG-træningen, er det det hele værd. Vi er ikke længere bekymrede for Kornelius´fremtid!
Den gladeste mor i verden - Katrine Mow
Maja skriver:
Jeg har gået til EEG-træning i et år. Jeg startede da jeg var 17 og stoppede som 18-årig. EEG-træning har hjulpet mig på mange forskellige måder. Jeg har hele mit liv levet med koncentrationsbesvær, men uden at vide hvad det virkelig var. Hele mit liv har været et stort kaos, jeg kunne ikke koncentrere mig i skolen, havde det svært ved at have en samtale med et andet menneske. Det har påvirket mig meget, at jeg ikke kunne koncentrere mig om ting eller har kunnet slappe af og være mig selv.
Den måde EEG-træning har hjulpet mig på er, at jeg synes personligt jeg er blevet en mere nærværende person og et mere tolerant menneske. Jeg kan ikke beskrive hvor taknemmelig jeg er for at kunne få den hjælp til at finde ud af at jeg har ADD. EEG har også hjulpet mig med at få mere styr på skolen, venner og tanker. Jeg er modnet rigtig meget på hele det her år, jeg går på efterskole nu og alle mine venner siger jeg er blevet meget bedre til at have en samtale og mine lærere siger at mine karakterer i skolen og bare mig selv er blevet meget bedre, jeg sidder ikke og forstyrrer eller fokusere på noget andet mere.

Jeg vil sige mange tusind tak for hjælpen med at få mig videre i livet og kunne udrette noget for mig selv.

Kærlig hilsen Maja Søderlund

Vi som forældre vil også takke jer for den store hjælp til Maja.
Vi er så taknemmelige for vi valgte ikke at give Maja medicin, men i stedet søgte på nettet om ADHD, ADD og fandt jer. Vi vidste intet om jer og jeres metoder, men vi kontaktede jer og fik en lang, behagelig forklaring om hvordan det foregik og at I måske kunne hjælpe Maja. Som enlig mor var det jo en del penge jeg skulle finde i mit regnskab, vi kørte 4 timer hver gang for at komme til træning i 1 time, men efter 10 mdr. træning og 50 timers EEG- træning og en hel ny datter, som har forandret sig radikalt, og fået et helt andet liv, betyder køreturen og pengene intet. Når jeg nu ved virkningen, ville jeg give alt hvad jeg ejer for den træning Maja har fået. Nu tænker jeg bare, tænk at for så få penge, kan ændre hendes og vores liv. Vi er så taknemmelige og virkelig lykkelige og så lettede.

Før var jeg så stresset og ked af at se mit barn kæmpe sig igennem skolen, venner, koncentration, angst, og bekymring. Efter et år på efterskole kom Maja selv til mig at sagde hun nok havde ADD el ADHD, som vi forældre havde en anelse om. Det var rigtig svært at opdage, da hun slappede af, når hun var hjemme og levede et andet liv i skole og fritid. Men da hun selv blev bevidst om dette, var vi ikke i tvivl om der skulle gøres noget.

Vi føler Maja har fået en chance til et nyt liv, hvor hun skal til at lære sig selv at kende på den nye spændende måde.

Som forældre har vi virkelig set et fortvivlet barn blive til en superskøn, rolig og bevidst kvinde.

Vi har set Maja fra hun var helt lille med angst, uro i ben og krop, kunne aldrig sidde stille. Hun kunne ikke holde fokus mere end få sekunder, hun havde det svært i skolen, da hun ikke kunne koncentrere sig, hun fik dårlige karakterer, lavede uro i klassen, da hun ikke ville vise hun ikke kunne koncentrere sig. Bide negle, havde svært ved at falde til ro eller sove, svært ved at mærke sin krop og behov, skulle have fortalt beskeder mange gange, da hun ikke kunne huske.
Socialt var det rigtig svært og hun valgte tit venner, der måske ikke var så gode for hende, da hun ikke stolede på sig selv og ikke følte sig god nok. Som I kan læse I hendes brev, er hun en helt anden pige /kvinde som I har været med til at hjælpe hende med. Det lyder næsten ikke sandt, alle de symptomer jeg har nævnt, er der meget få symptomer tilbage. Ja, der er faktisk ingen. Hun har hævet sine karakterer fra 00 til 4 og fra 7 til 10- og 12-taller. Når jeg fortæller dette til andre, tror de os ikke, de siger: ja hun er jo nok blevet moden, og ja det er lige de ord som er sket via EEG-træningen. Det føles som om hun har fået 5 år på det ene år.
Hun har valgt helt andre venner, hun sover uden afbrydelser, hun bider ikke negle, hun sidder ikke og hopper med benene og kan sidde stille i flere timer, er rykket rigtig meget fagligt i skolen. Hun bestod teori til kørekort første gang og skal op til køreprøve om 14 dage (som var utænkeligt før eeg). Alt dette er jeg 100 % sikker på ikke havde ændret sig, hvis ikke hun havde gennemgået EEG-træning.

Med venlig hilsen
Nikolaj og Liselotte Søderlund
EEG-træning fik min vækket min 15-årige søn så han gik et karaktertrin op i skolen.
Ajaja Hyttel, Viby Aarhus:
Min 15 årige søn havde igennem længere tid været sløv og træt uden nogen grund. Skolen sagde ham ikke så meget og de fleste karakterer var omkring 4. Men jeg havde på fornemmelse at det var muligt at arbejde med hans træthed, og det handlede mere om hans hjerne end om mangel på søvn. I løbet af de 22 sessioner så vi en dreng der fik mere energi, mindre træthed og som begyndte at få en helt anden slags karakterer i skolen f.eks. 12 i geografi, 7 i matematik, hvilket vi slet havde set før. Vi er ikke en familie der pacer vores børn, men jeg havde på fornemmelse at min søn kunne mere end han viste, og det ville gavne ham også på den lange bane at han fik fat i sine evner. Hvilket EEG-træning også bekræftede såvel med de målinger der blev foretaget, samt de resultater vi fik ud af træningen såvel på det faglige niveau i skolen, men også hans energiniveau generelt.
Conni Andersen ved EEGTRAINING anbefalede at vi fik lavet en kosttest om der var fødevareemner han skulle undgå, og den viste især intolerance overfor sukker og mælk. Som familie er vi derfor gået ind at tilrettelægge vores kost så vi gerne undgår dette i det daglige, og det er tydeligt at se at det også påvirker hans energiniveau.
Laila Aaby Andersen: Tankemylder og tinnitus er fortid for mig ved hjælp af ny teknologi!
Jeg lever i en travl familie med 3 børn og job som alle andre. Men igennem de seneste år har jeg mærket stressen mere markant med tankemylder og tinnitus til følge. Efterhånden blev det ret slidsomt, og jeg søgte på nettet for at finde en holdbar løsning uden medicin. Har fandt jeg EEG-træning, og i løbet af 3- 4 sessioner faldt tankemylder og tinnitus til ro, og jeg mærkede et langt større mentalt overskud og blev mere tolerant. Efter 15 EEG-træningssessioner introducerede mastertræner Conni Andersen mig for et nyt hjernetræningsudstyr, kaldet tDCS, som jeg kunne træne min hjerne med derhjemme. Conni Andersen mente at mit behov for EEG-træning ville blive langvarigt, og turen samt 2 træninger om ugen var ikke en langvarig løsning for mig. tDCS-headsettet træner jeg med 3 gange om ugen i 15 min. pr. gang, og det giver mig ro i en travl hverdag hvor tankemylder og en svær tinnitus ellers nemt kan tære på overskuddet. Jeg kan kun anbefale andre med samme problemstilling at interessere sig for dette nye teknologiske tiltag.
Helene Højland Knudsen:
Da jeg i april 2016 tog kontakt til Conni for at høre om EEG kunne afhjælpe nogle af mine stressrelaterede kognitive vanskeligheder, vidste jeg ikke ret meget om EEG. Til gengæld havde jeg en god fornemmelse af hvad stress først i 2006 og atter i 2015 gjorte ved mine kognitive færdigheder. Jeg læste ikke, da jeg ikke kunne huske, hvad jeg lige havde læst i afsnittet forinden. Jeg så ikke film, da jeg ikke kunne huske det, der skete 15 minutter før. Jeg strikkede ikke, kunne ikke forstå opskriften. Madlavning var svært, da jeg kun kunne en ting ad gangen - alle ingredienser klargjort og lagt frem i rækkefølge. At gøre rent var uoverskueligt, for hvor skulle jeg starte? Store forsamlinger, nej hvor blev jeg træt, havde svært ved at følge og forstå sammenhænge. Når jeg kom hjem fra job, hvor det skulle fungere og jeg derfor brugte al energi, så var jeg træt og skulle hvile. Efter aftensmad igen træt og gik tidligt i seng for at lade op. Tanker der kørte og kørte 24-7. Samvær med familie og venner blev ikke rigtig til noget, for jeg kunne ikke overskue det. Mange samtaler med psykolog og terapeuter er det blevet til, og jeg var nået der til, hvor jeg bare tænkte, det ændrer intet. Jeg gik med tanker omkring hvilke skader stressen rent fysisk havde gjort ved min hjerne (og nu var det anden gang). Følte ikke der i starten 2007 var nogen der troede på det. Her 2 gang er man blevet klogere, men ingen tilbyder mental træning af ens manglende færdigheder (som f.eks hvis man havde fået en hjerneskade). Mindfulness jo tak, men lige netop den metode, virker ikke for mig. Så stødte jeg på EEG, og jeg tænkte YES her er noget af det jeg eftersøger. Træning - godt nok lige en anden form end hvis det var at lære at læse på nu måde, lytte og tage noter etc. Men det smagte lidt af "fisk" 😜 En fantastisk samtale med Conni overbeviste mig om at det skulle prøves. Jeg husker en af de første gange jeg kørte hjem - der var stille, helt stille i mit hovede. Da jeg kom hjem fortalte jeg min mand, at der ingenting var, at det var en fantastisk oplevelse. Jeg spurgte ham om der også var stille i hans. Han kunne fortælle at det var der tit og ofte, jeg blev faktisk overrasket. I hele mit liv har det kværnet i mit hovede. Jeg har brugt mega energi på det, og nu - nu er der stille. Efterhånden i forløbet har jeg oplevet at mit hverdagsliv ændrer sig, skridt for skridt. Jeg kan læse og forstå, jeg kan lave mad på tre retter, jeg kan planlægge og gennemføre fx rengøring. Så for mig har træningen gjort en forskel. Jeg føler, at jeg har en bedre livskvalitet fordi nogle af de kognitive færdigheder er tilbage og jeg kan ting helt almindelige daglige aktiviteter, som jeg ikke har kunnet i mange år.
Pige, 21 år og angst:
Jeg er en pige på 21 år, som i ca. 4 år har bøvlet med stress, angst og paniske anfald siden gymnasietiden Et panisk anfald for mig bestod af hyperventilering, åndenød og spændinger i hele kroppen.
Da jeg i en lang periode fik det gradvist værre, på grund af et dødsfald i familien, opsøgte jeg min læge, som henviste mig til en psykolog med speciale i angst og depression hos unge mennesker. Her fik jeg selvfølgelig talt ud omkring mine problemer, men jeg kunne ikke se nogen fremgang eller forskel på min mentale tilstand eller mine anfald, som fyldte mest i min hverdag.
Da jeg spurgte efter en måde at behandle mine anfald på, blev jeg bedt om at meditere og lave mindfulness-øvelser. Dette hjalp overhovedet ikke, og efter et lille års tid hos min psykolog stoppede jeg, da jeg ikke fik noget som helst ud af behandlingerne.
Mine anfald kom på dette tidspunkt mellem flere ugers mellemrum, eller hyppigt i perioder hvor jeg var stresset.
Et halvt år efter jeg blev student døde min bedste veninde i en ulykke. Dette væltede min verden fuldstændig, og resulterede i den sværeste periode i mit liv. Mine anfald kom altid én eller flere gange i ugen, og åndenøden begyndte at blive så voldsom, at jeg i nogle tilfælde mistede min bevidsthed i korte øjeblikke efter et anfald.
Jeg fik en enkelt session med min tidligere psykolog et par uger efter dødsfaldet i håb om, at hun kunne hjælpe mig, men stoppede med det samme igen, da jeg ikke følte, at det var nok blot at tale om problemerne.
I december måned, næsten et år efter min veninde afgik ved døden, blev jeg anbefalet at prøve EEG-træning af min mor for at få tankerne på plads. Jeg havde aldrig tænkt, at det var noget for mig, men i stedet kun til folk med ADHD. Desuden troede jeg inderst inde ikke helt på, at det ville virke på mig. Dog fik jeg en tid, for at prøve det af, og se hvad det gik ud på.
Allerede efter ca. 4 gange med EEG-træning kunne jeg mærke en stor forskel! Mine anfald begyndte simpelthen at stoppe. Selvom jeg fik det dårligt, blev ked af det eller kom ud for en stressende situation betød det lige pludselig ikke længere, at jeg ville få et panisk anfald.
Fra januar til juni måned har jeg holdt en aftale om, at komme én gang i ugen for at holde min træning ved lige, og lige siden jeg startede, har jeg kun haft 3 tilfælde med paniske anfald. EEG-træning virkede så godt, og så hurtigt på mig, at jeg næsten glemte, at jeg havde anfald til at begynde med. Udover dette har jeg mærket forbedringer i min koncentrationsevne og mit temperament, hvilket har gjort mig til en gladere og mere positiv person at være sammen med. Jeg oplever meget mere overskud i hverdagen, nu da jeg ikke længere skal bekymre mig om at få et panisk anfald.
EEG-træning gav mig det jeg havde brug for i den svære tid, og jeg ville sådan ønske, at jeg havde startet på det noget før. Jeg kan kun anbefale det til alle, der har problemer med paniske anfald.

Helles to drenge på 11 år, der døjede med hver deres individuelle problemer i skolen og med klassekammeraterne, oplever bedre socialt samvær, indsigt og indre ro efter EEG-træningsforløb
I efteråret 2017 blev vi kaldt til samtale på børnenes skole, fordi de var bekymrede for vores to 11-årige drenge. De går i hver deres klasse og har begge haft perioder med udfordringer i deres skoletid. Ikke faglige, men sociale problemer. Den ene vil gerne have kontrol og bestemme, den anden reagerer udadtil, når situationer mislykkedes for ham og hans lunte er meget kort. Problemerne i efteråret var af forskellig karakter, men fælles for dem var at kammeraterne var begyndt at trække sig. Som forældre er de færreste vel overbeviste om at de gør alting godt nok. Usikkerheden og sårbarheden kan tage pusten fra os alle, når man sidder på lærerværelset med bekymrede miner omkring bordet. Var der noget galt med vores opdragelse?
Ordet impulsstyring blev brugt flere gange i forhold til den ene af drengene og det bliver det ord som satte retning for at vi efterfølgende startede et EEG-træningsforløb ved Conni hos EEGTRAINING Aarhus. Når man googler ”impulsstyret”, kommer der resultater om ADHD. Vi har aldrig haft fornemmelsen af at vores drenge havde en diagnose. De var bare drenge!
Under min første samtale med Conni handlede det om alle vores udfordringer. Helt tilbage fra min graviditet og drengenes fødsel, til det møde vi netop havde haft på skolen. Sammenhængen mellem fødsel, opvækst og skoleproblemer gav pludselig mening. Vi følte os trygge ved Connis vejledning og startede træning hos hende. Efter ganske få ugers træning kunne både vi og skolen mærke tydelig forandring på den af drengene, der havde kort lunte. Hans omgivelser fik lettere ved at være sammen med ham. Der gik lidt længere tid med den anden dreng. Hans forandring er langsomt kommet henad vejen. Hans udfordringer lå mere i en utryghed for det ukendte og fremmede. Han havde svært ved at se hvordan hans opførsel kunne få kammerater til at trække sig. Det kan han nu. Der er en langt større forståelse hos ham og slet ingen konflikter med kammeraterne mere. Han havde i mange haft dårlig nattesøvn, men først nu er vi blevet bevidste om hvad årsagen er hertil. Drengene er kommet langt og vi har fundet vejen til at hjælpe dem begge til en bedre hverdag.
Vi er ikke i tvivl at EEG-træning virker - det har hjulpet vores familie. Jeg vil til enhver tid anbefale det.
Med EEG-træning fik vi ro i vores familie.
Conni Lauritzen, Herning, søn med ADHD:
Vores søn Daniel på 10 år har gennemgået et 18 sessioners EEG-træningsforløb, som har påvirket Daniels skolegang og vores familieliv markant i positiv retning. Før EEG-træning kunne vores morgener være et mareridt med skænderier og irettesættelser. Flere ugentlige opkald fra skolen om at han ikke kunne sidde stille og var med i uheldige episoder var dagligdag. Jeg skulle tage tilløb til at åbne SkoleIntra, da det var én lang række af klager over min søn, selvom vi gjorde alt hvad vi kunne for rette og opdrage på Daniel. Vi startede til EEG-træning i Aarhus i december 2017 og har siden været til skolesamtale i foråret, hvor der kun har været ros til Daniels skolegang.
EEG-træning har betydet at Daniel har fået mere ro og overskud til at tænke sig om før han gør ting. Førhen havde han svært ved at se hvornår nok var nok, men fortsatte, var insisterende og til sidst var for meget for andre. Herhjemme kan vi se at han nu kan lytte og vælger andre strategier i forhold til sine søskende fremfor at være vedholdende med sit eget.
Han kunne tidligere være svær at nå ind til, og vi skulle stå direkte foran før at vi kunne råbe ham op. Det ser vi ikke længere. Vi startede på medicin lige før EEG-træningsforløbet og det har også betydet en del, men vi kan se at selvom medicinen er udfaset om aftenen og om morgenen er der en helt anden ro på end før - også uden medicin. Han er fortsat letafledelig men det fylder ikke så meget som før, hverken i skolen eller herhjemme.
EEG-forløbet har været det hele værd, selvom vi har haft næsten en times transport hver vej til Aarhus og tilbage igen.
Mette Svendsen 51 år: EEG-træning løste mine søvnproblemer gennem 20 år, lindrede restless legs syndrome og gav mig motivationen tilbage.
Jeg har igennem mere end 20 år haft massive søvnproblemer. Jeg blev først undersøgt på Silkeborg Sygehus for 4 år siden, som mente jeg havde søvnapnø. Her blev jeg sat i gang med at sove med et iltapparat, som aldrig rigtig kom til at fungere for mig. Herefter blev jeg overført til Skejby Sygehus, som mente mine søvnproblemer skyldtes restless legs syndrome, som jeg blev ordineret medicin mod. Medicinen virkede i en måned, hvorefter jeg fik meget store bivirkninger. Derefter blev jeg opgivet af sygehusvæsnet.
Så meget desto større blev overraskelsen da jeg allerede efter få gange EEG-træning oplevede meget store forandringer. Først mærkede jeg at jeg fik motivation til at sætte gang i flere af de ting jeg havde ønsket at gøre i årevis, uden at have mod eller motivation til egentligt at få det gjort. F.eks. komme på nogle spændende kurser. Men jeg fortalte hele tiden mig selv, at det ville aldrig gå for mig og demotiverede derved mig selv. Efter 2-3 EEG-trænings sessioner fik jeg mig meldt til kurserne, og gennemførte dem uden problemer. Efter 5-6 gange var EEG-træningen justeret ind således, at det påvirkede min søvn positivt og mine natlige mareridt forsvandt helt.
Derudover har jeg oplevet at jeg har fået langt nemmere ved at sige fra overfor omgivelserne. Tænker ikke så meget på om jeg gør tingene godt nok, men har fået selvtillid og mod på forandringer som jeg aldrig før EEG-træning ville have kastet mig ud i. Jeg har ligesom mange andre været igennem talrige psykologforløb og jeg har været medicineret ved psykiater uden det har hjulpet på min psykiske tilstand. EEG-træning er rigtig godt for dem, der ingen effekt har haft af psykologsamtaler eller har svært ved det.
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk