Forældreudtalelser

Thorkild, far til Michael:

Jeg skriver dette indlæg som far til Michael (med ADD), og som medlem af netværksgruppen for ADHD berørte forældre i Århus. Jeg skriver det for at hjælpe andre i samme eller lignende situation, og mest af alt, fordi det har hjulpet min søn (og os som familie) rigtig meget.
 
Flere af netværksgruppens børn/unge går også til EEG-træning, - med forskelligt udbytte. Alle har dog opnået en positiv udvikling.
 
Vi kendte intet til EEG-træning på forhånd, men søgte med lys og lygte, da det traditionelle ’system’ ikke kunne hjælpe Michael. Medicinen (Conserta) havde i Michaels tilfælde ikke nogen særlig virkning, og Michael stoppede derfor igen efter ca. 2 måneder, uden yderligere tilbud. 
 
Ved et rent tilfælde kom vi i kontakt med en anden familie, som havde haft stor gavn af EEG-træning til deres søn, også med diagnosen ADD. Mistroen er der nok altid, men ”hvo’ intet vover….”. Man kan jo altid lige tage et par prøvetimer..
 
Michael startede hos Connie, og fortsatte hos Hans, som langt bedre kunne nå ind til Michael. Hans har en helt speciel tilgang til unge drenge. 
 
Under hele behandlingsforløbet er vi blevet mødt med stor venlighed og fleksibilitet. Der har været stor vilje til forklare, hvordan det virker og hvad status er. Ja, i det hele taget har der været stor gennemsigtighed omkring, hvad der sker og skal ske. 

Hvad giver EEG-træning:
Man bliver som ”det var tænkt”, - man bliver sig selv, og får sit potentiale igen. OG, - det er en blivende udvikling. Hvis der skulle opstå specielt pressede situationer, kan det kræve enkelte ’opfriskninger’.

For få uger siden kom der ligesom et ryk, og Michael kom ud af ”sin svøbe”, og den helt store dag-til-dag forandring skete. (Michael har været til knap 20 træninger)

Om det så virker: Michael har aldrig kunnet fastholde sig i noget forløb, hverken uddannelse eller andet. Men han blev ved og ved med at ville til træning, samtidig med at han igen stille og roligt ’kom ind i familiens liv’. Han kunne snakke om helt almindelige ting, og diskutere uden at gå, eller fare i flint.

Venner og bekendte kommenterer også, at Michael nærmest stråler, - der er kommer liv i hans øjne.

Michael har stadig ADD, og stadig ting at arbejde med, men han har haft en markant udvikling. Om han var kommet her til, hvor han er nu uden træning, - ja måske, men hvornår?

Mit håb er, at det ’offentlige system’ vil få øjnene op for den slags tilbud, - at de vil lave nogle målinger på resultaterne af EEG behandlingerne.

Hvis det skulle vise sig at træningen hjælper, bør det ’offentlige system’ snarrest muligt begynde at tilbyde dette til andre med lignende ”problemer med livet”. Det er simpelthen for dyrt at lade være, både i forhold til tid, til penge og til livskvalitet.

Som afslutning vil jeg sige: Om virkningen bliver lige så markant for dig, som for min søn ved jeg ikke, men jeg ville ikke tøve med at komme i gang.   

EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk