EEG-træning - hvordan?

 
Når barnet har været igennem testbatteriet, påbegynder vi EEG-træningsforløbet. Vi lægger vægt på at barnet er tryg og ser frem til træningen. Flere af vores seniortrænere har haft deres daglige gang i skolemiljøet og derfor vant til at børn kan være utrygge og angste for hvad der skal ske. Det er vigtigt børnene ser frem til træningen og det ikke er en sur pligt, der sætter hele familien i oprør hver gang man skal afsted. 

Selve træningen består af at vi sætter elektroder på hovedet. Vi arbejder typisk med 4 elektroder i træningsøjemed. EEG-træningssystemer har udviklet sig især de seneste 2-3 år hvor man før arbejdede med få elektroder, arbejdes der typisk med 4 ad gangen. Dette betyder at vi hurtigere får resultater og end systemer der er baseret med færre elektroder. 

En hjerne arbejder bedst når den arbejder synkront på et bestemt aktivitetsniveau også kaldet frekvenslag. Alle EEG træningssystemer er indrettet efter dette. Nyere systemer arbejder derudover med at frekvenslaget skal være indbyrdes afstemt. Og vi har i alle afdelinger samme erfaringer efter vi er gået over til 4 elektroder for 2 år siden. Resultaterne kommer hurtigere og betyder at antal træningssessioner generelt er gået ned fra 40 til 30 sessiner for et forløb.
 
(se mere, hvad er EEG træning funderet på)
 
Når elektroderne er placeret starter træningen. Det kan være et spil som kun fungerer når barnets hjerne evner at skabe et helt bestemt aktivitetsniveau/frekvenslag. Også kaldet feedback. Eller det er film som sm varierer i størrelse, klarhed og lydstyrke igen forhold til hvor god barnets hejrne er til at skabe en helt bestemt aktivitetsmønster.

Falder barnet ud af dette møsnger bliver skærmbilledet, lille, utydeligt og lyden lav. Der skal ikke mere til at for at hjerne begynder at arbejde på en anden måde. Dyest set betænkeligt at der ikke skal mere til men ikke desto mindre sådan fungere feedback. Hjernen eftersøger et bestemt feedback stor og klar skærm, høj lyd og det er muligt at regulerer hjerne i en anden retning.

I dette arbejde er det vores opgave som trænere at finjustering træningen i forhold til elektrodeplacering, varighed af træningen, samt flytte barnets hjernemæssige aktivitetsniveau til det mest optimale, i det tempo den enkelte kan imødegå.
 
Hvis vi går for hurtigt frem kan der opstå bivirkninger såsom mindre hovedpine, iritation og søvnproblemer i et døgns tid. Det er bivirkninger af denne art der kan  forekommer, som går over igen. 15 % af børnene oplever dette indenfor de første 3-4 gange.
 
Vi kan vælge at starte træningen så skånsomt at det ikke sker, men de fleste forældre ønsker at vi rykker hurtigst muligt. Hverken brainmap, qiktest eller andet kan vise noget om tolerancen overfor EEG-træning. Mange års erfaring af det samlede billede kan dog sige noget om det er et barn vi skal flytte meget langsomt.
 
En session varer fra 25-45 Minutter. At træne længere med nutidens tidssvarende systemer giver ikke mening. En hjerne har en hvis kapacitet og kan blive overtrænet med stressysmptomer til følge ved træing over 45 minutter. 

Vi foretrækker ro under træningen. Afbrydelser eller samtale undgår vi helst. Det vil forstyrre træningen. EEG-træning foregår udenom den bevidste del af vores jeg. Det handler ikke om at lære barnet at bruge eller guide barnet til at bruge sin hjerne optimalt med instruktioner fra en træner. Det var det for 15-20 år siden. Hvis det forholdt sig sådan ville ingen kunne træne børn ned til 4 års alderen, som de fleste EEG-trænere har forestået. I vors træningsrum sidder forældrene sammen med børnene. Det giver størst tryghed at mor eller far er med. Ingen børn sidder alene.
 
Der foregår fra session til session altid en løbende evaluering især indenfor de første 10 gange. Desværre er der 20 % der ikke får noget ud af EEG-træning uanset hvor mange testbatterier vi har haft i brug. Det er vigtigt at forældre ikke bruger penge på unødig træning  eller børnene deltager i træning, hvor det ikke har nogen gavn. Ingen neurofeedbacksystemer har indtil dato vist en 100 % effekt på alle børn, der har deltaget i forsøg eller test heller ikke hos os.
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk