Depressions symptomer

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke selv kan vurdere sværhedsgraden af en mulig depression og dermed alvoren i depressionssymptomerne.
 
Det kræver en udenforstående person (læge, psykolog el. psykiater) med erfaring i depression at vurdere, hvad der er normalt, og hvad der er unormalt.

Typiske symptomer på depression:
  • Alt opleves som gråt i gråt.
  • Energiløshed.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Koncentrationsbesvær.
  • Selvmordstanker.
  • Appetitforstyrrelser.
  • Selvbebrejdelser.
  • Angst og indre uro.
  • Tvangstanker.
  • Manglende seksualdrift.
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk