Conni Andersen
Senior Manager Sabro

Har vi altid succes med vores EEG træninger?
85 % af vores forløb har en effekt mellem 40-100 % på de symptomer som deltagerne melder om at de ønsker en forbedring på.De sidste 15 % forsøger vi at identificer så hurigt som muligt og guide videre. Vi er bevidste om at vores EEG træninger er kostbare og tidskrævende og har respekt for at alle ønsker et resultat hurtigst muligt.

Igennem årene har vores systemer udviklet sig de resultaterne er langt bedre idag end bare for 2 år siden. Og om 5 år vil der ske teknologiske fremskridt der også vil øge resultaterne og hvornår de indtræder. 

Hvad kan I selv gøre?
Kost og motion har enormt meget indflydelse på hjernes udvikling uanset alder. Hvis EEG træningen harsvært ved at trænge igennem, er vi nødt til at se især kostvanerne. Sensitive mennesker er typisk sensitiv også overfor kosten. Selvom nogle forskere mener at det nærmest er bevist at sukker ikke har indflydelse på adfærden. Fortæller stort alel vores forældre at de kan mærke stort sukkerindtag påvirker adfærden.

Indenfor de næste år vilman helt sikert se at kostforandringer bliver en receipt ligesom motion er det hos lægen.

Mange forskingsprojekter har vist at daglig motion som primært omhandle at øge kondition vil øge stoffet BDNF, som er med til at danne flere netværk i hjernen markant.. Bare e tkvarteers løb kan øge kocentrationsevnen med 30 %. En travl hverdag kan være sværtat få til at hænge sammenmed motion og aktiviteter. Men som voksne harvi et ansvar for at være gode rolle modeller. Det er svært ogkrævende men det giver resultat og de bedste muligheder for dine børn og dig selv.
 
 

Cases

Conni Eriksen om sin 7 årige Søn, Brande
Tobias Eriksen på 8 år er lidt af et mirakel, mener hans mor, Conni Eriksen. Og det er ikke bare en mors forudsigelige lovprisning af sit barn. For 11 uger siden vr Tobias lidt f vildbasse både herhjemme og henne i privatskaolen i Brande, hvor han bor. Tobias går i 1. klasse for anden gagn, fordi han har ur i kroppen og ikke har kunnet sidde stille, havede problemer med atkoncentrere sif og svært ved at forstå hvad andre, når andre sagde stop.  

I skolen blev Tobias bevilget 21 støttetimer om ugen og derhjemme var familien efterhånden ved at være noget brugt. - Jeg blev indkaldt på skolen med både skoleleder, lærer og pædagog og fik at vide, at mit barn burde udredes for ADHDog komme på medicin. Men jeg arbejder i sundhedsvæsnet og havde ikke lyst til at få min dreng på Ritalin(ADHD medicin), så jeg gik hjem og googlede hvad andre muligheder der var. Her fandt jeg EEG træning det belv døren til en forandring for familien Eriksen og Tobias i særdeleshed. Et kvantespring.

Efter 10 træninger kunne Tobias begynde at sidde stille og rolig, spise aftensmad og bagefter sige tak for mad og gå gra bordet i modsætning til de utallige aftensmåltider, hvot Tobias har forladt bordet minium 3-4 og larmet. Nu har vi dreng der sover hele natten.

Efter vintereferien besluttede familien at flytte Tobias tilen ny skole. I den nye skole er der25 elever og Tobias har ikke haftbrug for støttetimer. Lærerene melder om en sød, de er tæt på at læggei toppen af klassen rent fagligt. Han har simpelthen foretaget et kvantespring i sin udviklingog det er som at have fået en helt forandret dreng. Det mest røende er Tobias egen oplevelse af forandringen:

Tobias:Mor deterligesom jeg har fået plads til at tænke i hjernen.

Cecilie 23 år ADD
Mit naver cecilie og jeg er 23år.I vinteren 2014 fik jeg en ADD diagnose. Lige har jeg været sygemeldt, da jeg havde svært ved at få en hverdag til at fungere, selvom jeg havde fået medicin diagnosen. Lige gyldigt hvad jeg gjorde af tiltag for at få det bedre, blev det ikke bedre og udsigten til at få en normal hverdag igen var meget langt væk I November 2015 hørte min far ved et tilfælde om EEG træning og selvom jeg var meget skeptisk "tvang"han mig til at prøve det - tænk hvis det kunnehjælpe mig. Jeg startede i december 2015 i Kolding og blev positivt overrasket.

Allerede efter første gagn kunne jeg mærke en ændring i mit humør, mindre tankemylder og bedre søvn. Jeg gik fast 2 gange om ugen og kunne mærke jeg rykkede hver gang. Bedre søvn, bedre humør, mine tanker kom på plads mine natlige mareridt forsvandt. I Feruar 2016 kom jegpå min drømmeudannelse  og er nuved atlæse til statsautoriserede fodterappeut.

Det som før virkede umuligt, blev pludseligt uligt igen -og det kan jeg takke EEGTRAINING for. Jeg er blevet den glade pige igen og fået styr påmit liv - Tak til Rikke Hilman i Kolding for et godtforløbog jeres måde at være på og takle mig på i en svær tid. I mødte mig netop der hvor jeg var dengang.

Lise Vestergård om EEG trænings forløb for hendes 9 årige søn
I juni 2016 kontaktede jeg Conni ved EEGRAINING i Sabro for at få hjælp til min søn på 9 år. Fr at gøre en lang historier kort,varhans adfærd og psyke kraftigt påvirket af skiftende lærerstab i klassen over 3 år. (Vi taler om 17 vikarer + det løse pga sygdom og fratrædelser). Han var nervøs, kraopslig uro, sov uroligt, ked af det, opgivende, havde tics, skulle "mærke" hver gagn nye lokaler skulle betrædes. Vi kontaktede vores læge, som blot henviste os til en udredning. Han kunne give verbalt udtryk for at han var pokkers ked af at gå i skole og var opgivende overfor lærersituationen. Den pågældende skole mente at han bare skulle gøres mere "robust". Jeg besluttede at at flytte ham til en anden skole. Det gjorde 11 elever ud af den pågældnde årgang også og så tog jeg kontakt til Conni.

Pga sommerferien kom udredningen i det offentlige regi på stand-by og han nåede kun at snakke emd en PPR psykolog fra den nye skole een gang før sommerferien.

Vi startede op hosConni i slutningen af juni 2016 med 2 ugentlige besøg. Den rejse har været fantastisk. Det er ingen hemmilighed at det tærer på fritiden og min søn blev træt efter hver gang. Men det som var rammende at han var træt påen glad måde.

Gradvist henover sommeren kom han til at slappe af. Alle tegn påbogstaver (ADD, ADHD m.m)var pludselig væk. Han åbnede op overfor andre legerelationer, åbnede og var glad igen. Glimtet i øjnene kom frem igenog i oktober2016 havde jeg opfølgningsmøde med den nye skole. Klasselæreren, psykologen og jeg selv fældede en tår af glæde over den fantastiske udviling som han havde undergået. Han er blevet den glade dreng, som igen har mod på at lære, at udfordre, at undersøge og skabe relationer til andre og ingen "mystiske"bevægelser". Så udredningen blevlukket med begrundelse at han simpelthen har haft voldsom stress og deraf reagerede han som han gjorde. Samtidigser man en fortsat god bedring af ham, der er ingen grund til yderligere tiltag. Han slapper af og er MEGET glad.

Det skal understreges at det koster penge, det koster tid(vi bor en time fra Conni, så det blev til3 timer pr.gang inkl. træning 2 gange om ugen). Men jeg vil ikke på nogettidspunkt bytte for det min søn har fået ud af det.. At se hans glimt i øjnene, hans afslappede væsenkomme til udtryk igen. At han har ro til udvikle sig og udforske.

Conni og hele hans team af trænere er fantastiske. Detatan kommer et familievenligt sted og ikke blot en klinik og mærker hjernterumet, men samtidig også fagligheden og de gode kompetencer. Det at se hvordan en dreng flytter sig så markant er rørende for en mor.

Så tak til hele EEGteamet og mindst Conni for ejres indsats. I harvres bedste og varmeste anbefalinger. 

Kærlig hilsen
Lise P. Vestergård, Bjerringbro

 

AA 22 årig misbruger Sjælland
AA er en 22-årig mand fra Sjælland, som gennem 3 år havde haft et misbrug, hvor han røg hash 2-3 gange om dagen. Han blev meget opfarende og mistede koncentrationsevnen, hvilket betød at han måtte afbryde flere uddannelsesforløb. Han havde svære søvnproblemer og kunne slet ikke stå op om morgenen.

Efter 6 gange sessioner med EEG-træning var søvnproblemerne på retur. Efter 27 gange havde han ikke røget hash i 6 uger, og hans irritationsniveau var faldet fra 10 til 2 (hvor 10 er det højeste).  Efter 32 gange sluttede vi forløbet, da såvel AA som os og omgivelserne mente, han var stabil nok til at kunne klare sig uden yderligere EEG-træning.

EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk