Autisme

Autisme kan ofte være mere komplekst at træne end ADHD, men forskningen har vist at neurofeedback kan mindske autismens udtryksbillede på mange områder.
 
Især vil træning på højre hemisfære(hjernehalvdel) bedre personens evne til at interagere og aflæse mennesker. Deres tilbøjelighed til at isolere sig bliver mindre og der skabes ofte en langt bedre social kontakt efter EEG-træning.
 
Andre områder som gentagne handlinger, ofte på grænsen til OCD - tvangshandlinger og rigide mønstre vil ligeledes kunne mindskes med EEG-træning.
 
Der kan skabes langt bedre betingelser for et nemmere liv, såvel for den enkelte person som i familien, med EEG-træning. Til gengæld kan der være meget forskel på hvor meget den enkelte kan rykke sig og nogle kan ligeledes have behov for vedligeholdende træning for ikke at falde tilbage, f.eks. hver 2. eller 3. uge.
 
Med autisme følger ofte en højere risiko for at udvikle angst og mistænksomhed overfor andre mennesker og vi prioriterer derfor at deltagerne med autisme trænes på tidspunkter hvor der er mere ro på træningsstederne. Ventetid og mange samlet i et venteværelse stresser personer med autisme og vi har derfor indrettet os flere steder således at træningerne foregår om formiddagen hvor der er mere ro.
 
Til gengæld kan der opnås markante resultater med børn og unge med autisme. For små børns vedkommende - bedre og større sprog, og mindre udadreagende adfærd som kan stresse hele familien og dræne overskuddet hos forældrene.
 
Vores projekt på Sødalskolen viste også, at det er muligt for nogle børn med autisme at udvikle sig så meget at normalklassen er realistisk. Men der er, som alle forældre ved, meget forskel på hvor stor påvirkning lidelsen har på den enkelte, og derfor er der også stor forskel på hvor langt EEG-træning kan udvikle den enkelte.
 
Der foreligger en lang række rapporter om EEG-træning og autisme på hjemmesiden EEGINFO.COM
 
EEGTRAINING® og EEG-træning® er registrerede varemærker. Copyright© 2016 Alle rettigheder forbeholdes.
 
 
 
EEGTRAINING | Aarhus - Aalborg - Fredericia  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk