• Aarhus, Aalborg, Fredericia, Odense, Sorø, Værløse

  • Bestil online konsulation på info@eegtraining.dk eller på 50503266

Lokationer

Kontakt

Fælles tlf. nr. 50503266. bestil uforpligtende telefonisk lægesamtale.

Vi er det mest erfarne neurofeedback-team i Danmark, og har som de eneste gennemgået uddannelsesforløb der indeholder viden fra både psykiatri, neurofeedback, sundhedspsykologi, neuropsykologi og pædagogisk tilgang til børn og unge.

Conni Krarup Andersen

Aarhus, Silkeborgvej 781, 8210 Aarslev/Brabrand

Conni K. Andersen
Seniortræner og founder
Komplementær behandler med speciale i neurofeedback &
krania sacral terapi, eksamineret og godkendt af læge i sundhedsfagene
anatomi & fysiologi, sygdomslære og sundshedspsykologi.
Certificeret i Neurofeedbackbehandling og QEEG via flerårig uddannelse i Tyskland. 10 års erfaren med neurofeedback med mere end 15.000 timer bag sig som neurofeedbackbehandler. YOGA lærer med udvikling af egne træningsprogrammer til diabetes, cancer og seniorgrupper. Derudover uddannelse fra Aalborg universitet indenfor samfundsvidenskab.

Deltager og udfører af neurofeedback i forskningsprojekter om neurofeedback på Aarhus universitet.

Charlotte Fenger psykolog med speciale i udredning af ADHD. Kan konsulteres fra alle dele af landet. Herunder hvad kan forventes af behandling af børn indenfor psykiatrien. Tidligere PPR psykolog og erfaren fra udredning af ADHD børn, på psykiatrisk hospital. Neurofeedbacktræner og udvikler af nye neurofeedbackforløb i regi af EEGTRAINING.

Charlotte Jensen
Mangeårig psykolog med speciale i kronisk syge såvel børn og voksne. Forfatter til flere bøger om håndtering af kronisk sygdom ved børn.
Projektleder af det omfattende neurofeedbacktræningsprojekt omkring rehabilitering efter kemohandling med neurofeedback sammen med Aarhus Universitet, som starter i 2021.

Anne Hvas
Lektor på VUC med speciale i ordblindeundervisning. Projektleder på ordblinde og neurofeedbackprojektet, finansieret af Helsefonden. Projektet undersøger om det er muligt at bedre ordblindes problemområder med neurofeedback som det tyder på det kan fra andre mindre projekter i udlandet. Projektet starter efterår 2020. Projektet foregår i et samarbejde med Aarhus Univervitet – Cognitive science med Ethan Weed som forsker.

Vi er det mest erfarne neurofeedback-team i Danmark, og har som de eneste gennemgået uddannelsesforløb der indeholder viden fra både psykiatri, neurofeedback, sundhedspsykologi, neuropsykologi og pædagogisk tilgang til børn og unge.

Rikke Hilman

Fredericia Treldevej 128, 7000 Fredericia

Rikke Hilman

Skolelærer gennem 25 år i engelsk og dansk. Oversætter af faglitteratur indenfor neurofeedback. Gennemgået årelang uddannelse i neurofeedback. Med mere end 10.000 timers erfaring og håndterer flere forskellige neurofeedbacksystemer. Projektleder i forskningsprojekt  indenfor trivsel i skolen . Derudover supervisor ved EEG hjemmetræning

Vi er det mest erfarne neurofeedback-team i Danmark, og har som de eneste gennemgået uddannelsesforløb der indeholder viden fra både psykiatri, neurofeedback, sundhedspsykologi, neuropsykologi og pædagogisk tilgang til børn og unge.

Dorthe Hostrup

Aalborg, Vindfløjen 38, 9380 Vestbjerg

Dorthe Hostrup

Neurofeedback behandler siden 2014 med mere end 10.000 neurofeedback træningstimer bag sig. Speciale i meget udsatte unge mennesker og neurofeedback. Under uddannelse til NLP psykoterapeut. Derudover supervisor for opholdssteder ved indførsel af neurofeedback samt supervisor for EEG hjemmetræning

Mette Junge

Værløse, Ny Vestergårdsvej 25, 3500 Værløse

Mette Junge

Cand. Soc i sundhedsfremme, sygeplejerske og stresscoach. Samt konsulent i mental overbelastning og fremme trivsel på arbejdspladsen målrettet virksomheder. Udbyder af workshop og undervisningsforløb. Rådgivning og individuelle forløb for ramte med hjernerystelse.
Neurofeedback behandlingsforløb indeholdende strategier for stressreduktion og livsmestring. Behandler såvel voksne som børn med neurofeedback med afsæt i at få adgang til det gode liv uanset diagnose eller oplevelser der har præget livet.

Vi er det mest erfarne neurofeedback-team i Danmark, og har som de eneste gennemgået uddannelsesforløb der indeholder viden fra både psykiatri, neurofeedback, sundhedspsykologi, neuropsykologi og pædagogisk tilgang til børn og unge.

Siila Reimer Geisla Vold

Grønland

Siilja Geila Vold

Neurofysiologi assistent og neurofeedbacktræner. Herunder ansat på Dronning Ingrid Hospital til optagelse af EEG af hjerneskadede. Forestår neurobackforløb specielt for udsatte børn og unge i Grønland fra børne hjem. Behandler såvel traumatiserede børn og voksne med stress, depression og angst.

Dorthe Haarbo

Sorø, Østergade 4, 4180 Sorø

Dorthe Haarbo

Sygeplejerske & neurofeedbacktræner
Kognitiv samtale terapeut, mindfullness instruktør og under uddannelse til psykoterapeut. Mangeårig erfaren med mennesker i krise i eller efter svære sygdomssituationer og sygdomskriser, hvor livet ændres radikalt. Herunder såvel børn som voksne. Kombination af neurofeedback og livskriser er unik og kan være det element der gør livskrisen overkommelig uanset om der er tale om børn eller voksne. Behandler ligeledes børn såvel med diagnoser som børn med udviklings- og adfærdsvanskeligheder

Emil Aagaard

Odense

Emil Aagaard

Tidligere proff. Gamer i verdensklasse Nu Stud. Neurofeedback.

Som udøvende neurofeedbacktræner speciale i peak performance af elitepsortsudøvere og gamere. Gaming på højt plan er krævende for hjernen og udholdenhed under turneringerne kræver en hjerne der kan performe uden at skabe stress.

Derudover forløb ved eksamensangst og stressforløb for studerende. Samt behanding af børn med ADHD & ADD. Under uddannelse til specialist i neurofeedback og ordblindhed samt udvikler af specialdesignede ordblindeprogrammer efter diagnosticering af ordblindetype.