• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

qEEG/brainmap

Hvorfor bruger vi qEEG i EEGTRAINING.DK?

Hjernen er et meget komplekst organ bestående af millioner af celler kaldet neuroner. Neuroner sender og modtager meddelelser til og fra hinanden via elektriske signaler. Disse elektriske signaler kan måles og kortlægges ved hjælp af et qEEG (Quantitative Electroencephalogram) –  populært kaldet et “brainmap”. Derved får vi adgang til en meget detaljeret information om den enkelte hjernes tilstand – informationer,  der er meget vigtige især i forhold til ordblindhed, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Et qEEG optages med 24 elektroder med specialudstyr, og viser et ret nøjagtigt billede af hjernens samlede aktivitetsmønster. Aktivitetsmønsteret er afgørende for hvordan vi fungerer som mennesker, og underaktivitet, overaktivitet og/eller manglende synkronitet i hjernen, kan afstedkomme mange forskellige lidelser og ubehagelige tilstande.

Hvordan foregår det?

Ved målingen af et påsættes der 24 elektroder på kraniet vha. en eeg-hætte. Målingen tager 2 x 15 minutter. Personen sidder med lukkede øjne i 15 min. og med åbne øjne i 15 min.
Efterfølgende analyseres resultaterne med en anbefaling af træningssteder og protokol. Resultaterne af qEEG’et gennemgås med familien eller den enkelte kunde, og giver ofte indsigtsfuld viden om hjernens tilstand og årsag til problemområder som har været uforklarlige.

I særligt komplicerede tilfælde kan qEEG’et sendes til analyse ved en tysk specialist med erfaring med qEEG og neurofeedback.

Protokollen angiver meget nøjagtigt hvilken hjerneaktivitet der bør trænes op eller ned og hvorvidt der er dele af hjernen der ikke arbejder sammen. qEEG giver input til flere forskellige træningsparametre og input til hvilket neurofeedback-træningssystem der er mest velegnet.

Har jeg brug for et QEEG?

Vi har i EEGTRAINING valgt at anvende qEEG som grundlag for vores træningsforløb.  Ved eksempelvis ordblindhed, ADHD, ADD og  udviklingsforstyrrelser findes der mange hjernemæssige variationer over samme diagnose, som er væsentlige at få indsigt i for at kunne tilrettelægge et effektivt forløb.

Ordblindhed har mange forskellige årsager, det kan fx stamme fra en sprogforstyrrelse eller være et hukommelses- eller processeringsproblem. Ved hjælp af qEEG’et kan vi se præcist hvor i hjernen problemet forekommer, og dermed  kan vi med vores træning påvirke de ramte områder.

ADHD og udviklingsforstyrrelser er meget komplekse diagnoser, som kan stamme fra mange områder i hjernen – ikke blot frontallapperne. Med målingerne  fra et qEEG vil vi kunne tilrettelægge en specifikt orienteret træning og dermed opnå hurtigere og bedre resultater.

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål