Brainmap

Hvad er et brainmap eller qEEG?

Hjernen er et meget komplekst organ bestående af milliarder af celler kaldet neuroner. Neuroner sender og modtager meddelelser til og fra alle dele af din krop. Denne elektriske strøm i hjernen kan måles og kortlægges ved hjælp af et qEEG (Quantitative Electroencephalogram). Dette er kendt som et “brainmap”.

Hvorfor har jeg brug for et brainmap?
Vi bruger brainmap hvor symptombeskrivelsen giver et usikkert billede omkring hjernens aktivitetsmønster. I langt de fleste tilfælde (mere end 80 %) har vi effekt med de målinger og analyser som vores andre testsystemer og udstyr giver. Men i nogle tilfælde eller ved anvendelse af tDCS anvender vi et brainmap for yderligere information.

Et brainmap baseret på nutidige systemer er et omfattende arbejde. Selve optagelsen af EEG’et foretages med 19 elektroder på kraniet og varer 2 x 30 minutter. Personen sidder med lukkede øjne i 30 min. og åbne øjne i 30 min., hvilket kan være svært for et mindre barn.  Et brainmap giver et billede af den samlede hjerneaktivitet, og efterfølgende skal dataene analyseres og støj sorteres fra, før hver hjernedel fremstår med et korrekt hjerneaktivitetsbillede, hvor man kan se fordelingen af de specifikke hjernebølger (delta, theta, alpha og beta ). Herefter sammenlignes det med en database med andre brainmaps, fra alderssvarende børn og voksne med et normalt brainmap. Ud fra denne sammenligning bestemmes, hvilke områder af hjernen der kan have gavn af yderligere træning eller om der er baggrund for at træne med tDCS..

Brainmappet udføres af specialuddannet personale, og kun få er istand til at gøre det i Danmark. Det kræver indgående indsigt i teknik, neurologi og opdateret viden omkring nerofeedbackens muligheder,  for efterfølgende at kunne lægge en behandlingsplan. Det er vigtigt, at der anvendes opdaterede systemer og sammenligningsdatabaser af en høj kvalitet, for at et brainmap giver mening.

Et brainmap kan være et supplement til diagnostisk stillingtagen, og anvendes derfor af nogle psykiatere – dog udelukkende i udlandet. Det kan give et meget fint billede af unormale EEG-forekomster, men giver mest information når der samtidig også foreligger en ERP-test, som er en test hvor personen gennemgår en kognitiv test under EEG-optagelsen. Her vil hjernens svagheder komme bedst til udtryk, og give meget værdifuld information til et længere behandlingsprogram.

Vi er som de eneste Danmark i stand til at udføre en ERP-optagelse, udover Veterancenteret i Ringsted, som bruger det i forbindelse med PTSD-behandling.