• Aarhus, Aalborg, Fredericia, Sorø, København

 • Bestil online konsulation på info@eegtraining.dk eller på 24 66 81 50

Hvordan fungerer EEG træning - neurofeedback

EEG-træning hvordan?

Hvert neurofeeedback-forløb planlægges individuelt efter en kombination af samtale og tests udvalgt efter behov. Den første session er især vigtig, når vi taler om børn, der skal trænes. Vi lægger vægt på at barnet er trygt og ser frem til træningen, så det ikke er en sur pligt, der sætter hele familien i oprør hver gang man skal afsted.

Selve træningen består af at vi sætter elektroder på hovedet der måler hjernens aktivitet. Elektroderne påsættes bestemte steder i forhold til den enkeltes symptombillede. Herefter igangsættes et spil, og når hjernen rammer ind i den hjerneaktivitet vi ønsker at fremme, kører spillet bedre. Falder hjernen ud af den sunde aktivitet bliver spillet langsommere eller svært at styre. Alternativt kan vi vise en film, som snævrer ind i billedet og klarhed, og lyden bliver lavere, når hjernen falder ud af det aktivitetsmønster, som vedkommende skal efterligne.

Vores vigtigste værktøj i forhold til at tilrettelægge og finjustere træningen, er de tilbagemeldinger vi får fra klienten eller forældrene i forhold til ændringer/udvikling. EEG-optagelserne på computeren giver ikke nødvendigvis information om den enkeltes sensitivitet eller tolerance. Et succesfuldt træningsforløb opstår i samspillet mellem klientens tilbagemeldinger og trænerens erfaring, forståelse for og evne til at integrere disse oplysninger i et effektivt og afstemt neurofeedback-forløb for den enkelte.

Hvordan introducerer jeg neurofeedback for mit barn?

Vi anbefaler at introducere neurofeedback for barnet ved se indslaget fra TV2Østjylland, som er optaget hos EEGTRAINING Midt i Aarhus. Her kan barnet se hvad det går ud på og nervøsiteten er knap så stor første gang.

Bivirkninger

Der kan forekomme lette bivirkninger såsom kortvarig, let hovedpine, det kan evt. tage lidt længere tid at falde i søvn eller man kan opleve lettere irritation indenfor det første døgns tid. 15 % af personerne oplever dette indenfor de første 3-4 gange, hvorefter vi ikke ser det mere.

Hverken brainmap, qiktest eller andet kan vise noget om tolerancen overfor neurofeedback. Mange års erfaring af det samlede billede kan dog sige noget om klienten er sensitiv overfor neurofeedback.

Varighed af session

En session varer fra 20-45 minutter. At træne længere tid med moderne, tidssvarende systemer giver ikke mening. En hjerne har en vis kapacitet, og kan blive overtrænet med stress-symptomer til følge ved træning over 45 minutter.

Der foregår fra session til session en løbende evaluering, især indenfor de første 10 gange. Desværre er der 10-15 % der ikke får nok ud af neurofeedback. Vi forsøger hurtigst muligt at afdække hvorvidt det kan være en problemstilling.

Hvordan foregår et behandlingsforløb

 • Ved første session gennemgår vi hvad neurofeedback rent neurologisk går ud på, og hvad I kan forvente af resultater. Vi udfører en 20 minutters træningssession, således at du og/eller dit barn er klar over, hvordan er det at få sat elektroder på og hvordan neurofeedback foregår.

 • Ved 2. session gennemgår vi dit eller dit barns symptomskema. Nogle gange sker det ved en telefonsamtale, da vi ikke ønsker at tale om barnet når vi sidder sammen. Herudover evt. en 20 minutters test, der viser evnen til at håndtere stress og impulsstyring når opgaver skal løses hurtigt eller kræver tålmodighed.

  Testen sammenlignes med en alderssvarende database, og viser hvor du eller dit barn ligger i forhold stress og impulsstyring, og til at kunne klare flere indtryk på en gang. Derudover kan vi bede om at praktiserende læge laver blodtest på vitaminer, som er væsentlige for at en hjerne kan udvikle sig. Langvarig stress udtynder mineraler i kroppen og det kan være en af årsagerne til din eller dit barns tilstand, og bør afdækkes hurtigst muligt. Vi kan derudover anbefale, hvis det er hensigtsmæssigt, at der samarbejdes med tilknyttede læger … se samarbejdspartnere.

 • Fra gang til gang følger vi op på, at der sker en udvikling på de punkter som symptomskemaet har vist, og vi oparbejder et kendskab til din hjerne samt din hjernes evne til at imødegå træningen. Træner vi et barn aftales hvad I som familie kan gøre for at optimere træningen. Er du her som voksen aftales eventuelt om andre personer bør inddrages, herunder traumeterapeuter, psykologer eller fysiske behandlere, og hvad du selv kan gøre for at optimere træningen.

 • Her sker der ofte en opfølgning på symptomskemaet hvis det findes naturligt. Der kan evt. forventes telefonisk kontakt 1-2 gange under de første 12-14 sessioner, da vi ikke ønsker at tale om barnet, mens træningen foregår eller barnet hører på det.

 • Udleverer vi et nyt symptomskema som vi sammenligner med det tidligere symptomskema. EEG-optagelser, udvikling og samtaler afgør om der bør fortsættes med træning eller forløbet kan afsluttes.

  Kontrolspørgsmål

   Kontrolspørgsmål