• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

Autisme

Autisme betyder ofte at det er svært at interagere med andre mennesker og det udfordre samvær med andre både i familien og i skolen. Børn med autisme har langt større risiko for at lide af skolevægring, angst og isolation.

Især vil træning på højre hemisfære(hjernehalvdel) bedre børn med autisme evne til at interagere og aflæse andre mennesker. Deres tilbøjelighed til at isolere sig bliver mindre og der skabes en langt bedre social kontakt efter forløb med neurofeedback.

Andre områder som gentagne handlinger, ofte på grænsen til OCD – tvangshandlinger og rigide mønstre vil ligeledes kunne mindskes med neurofeedback.

Der kan skabes langt bedre betingelser for et nemmere liv, såvel for den enkelte person som i familien, med neurofeedback. Til gengæld kan der være meget forskel på hvor meget den enkelte kan flytte sig og nogle kan ligeledes have behov for vedligeholdende træning for ikke at falde tilbage, f.eks. hver 3. uge.

Med autisme følger ofte en højere risiko for at udvikle angst og utryghed ved mange ukendte mennesker og vi prioriterer derfor at deltagerne med autisme trænes på tidspunkter hvor der er mere ro på træningsstederne. Ventetid og mange samlet i et venteværelse stresser personer med autisme og vi har derfor indrettet os flere steder således at træningerne foregår om formiddagen hvor der er mere ro.

Til gengæld kan der opnås markante resultater med børn og unge med autisme. For små børns vedkommende – bedre og større sprog, og mindre udadreagende adfærd som kan stresse hele familien og dræne overskuddet hos forældrene.

Vores projekt på Sødalskolen i 2014-2015 viste også, at det er muligt for nogle børn med autisme at udvikle sig så meget at normalklassen er realistisk. Men der er, som alle forældre ved, meget forskel på hvor stor påvirkning lidelsen har på den enkelte, og derfor er der også stor forskel på hvor meget neurofeedback kan udvikle den enkelte.

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål