• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

ADHD-ADD

ADHD er en mere og mere udbredt diagnose. I øjeblikket vurderer psykiatere, at 6 % af befolkningen lider af ADHD, som bl.a. viser sig ved impulsivitet, uopmærksomhed og udadreagerende adfærd over for omgivelserne. Men også børn/voksne/folk uden egentlig diagnose kan have vanskeligheder, som ligner adhd, og vil kunne profitere af et neurofeedback-forløb.

Neurofeedback påvirker ADHD og ADD i meget høj grad. Så længe der ikke er tale om deciderede hjerneskader, men blot om underudviklede kredsløb i hjernen, kan vi træne disse kredsløb op. Herved falder man til ro, bliver omgængelig, kan koncentrere sig og den impulsive adfærd aftager betydeligt.

I familien betyder det eksempelvis at søskende kan være sammen uden at slås og skændes. Der bliver ro ved aftensmåltidet. Barnet hører efter når du beder om det skal sætte på og tage af bordet eller rydde op. Lektier bliver lavet uden kamp. De kommer lettere ud af sengen om morgenen. Med ADHD følger ofte en større tilbøjelighed til angst og uro. Ved neurofeedback rammer vi ind i begge dele og det opleves ved at børnene får større overskud og angst bliver reduceret markant.

Der er færre opkald og henvendelser fra skolen og barnet begynder at få venner og kammerater hvis der har været sociale problemer. Indlæringsevnen og hukommelsen bedres henover tid, og barnet får mere ud af skolen.

Individuelle træningsforløb

De fleste har behov for 20-30 sessioner. 15-20 % har behov for mere. Hvis der er tale om andre diagnoser sammen med ADHD, er det nødvendigt at træne mere end 20-30 sessioner. I enkelte tilfælde har vi været oppe på 50 sessioner. Selvom det er den diagnose vi arbejder mest med, er børn og unge med ADHD forskellige når vi træner. Vi planlægger protokoller – individuelt, vurderet ud fra flere forskellige professionelle tests. Derudover modtager vi informationer fra forældrene og skolens oplevelse af barnet. Neurofeedback fungerer bedst i et samarbejde, da en hjerne påvirkes af mange forskellige indtryk. Derfor er det nødvendigt med andre input end kun mekaniske test, såsom brainmap, qik-test eller wisc-test fra skolen, når først vi er kommet i gang.

Personer med ADHD kan ofte godt “mærke” hvordan andre mennesker har det, men har svært ved selv at styre deres følelser og udbrud mod andre. Dette skyldes, at informationsstrømmen til den forreste del af hjernen ikke har et optimalt flow. Hvis dette flow er svagt, reagerer man ud fra instinkter og ikke ud fra fornuften. Derfor virker børn og unge med ADHD voldsomme og impulsive, da flowet til den rationelle del af hjernen er svækket.

Neurofeedback kan styrke hjernens neurale netværk, ved at danne nye veje og dermed skabe øget kapacitet. Hjernens fleksibilitet og evne til forandring er enorm under den rette påvirkning.

Flere rapporter fastslår at neurofeedback skaber varige forandringer i hjernen.

Rapporthenvisninger:
Karolinska-forsøget


ADHD / ADD SYMPTOMER

 • Barnet magter ofte ikke at fokusere på detaljer
 • Har ofte vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden under opgaveløsning og leg
 • Ser ofte ikke ud til at høre efter, når de bliver talt til
 • Følger ofte ikke instruktioner fuldt ud og magter ikke at afslutte skolearbejdet, fuldføre rutinearbejde eller andre opgaver
 • Har ofte vanskeligt ved at organisere opgaver eller aktiviteter
 • Undgår ofte eller hader opgaver, som kræver vedvarende tankevirksomhed, såsom skolearbejde eller lektier
 • Mister ofte ting som er nødvendige for at udføre aktiviteter, som for eksempel bøger, blyanter eller værktøj
 • Lader sig let distrahere
 • Glemmer ofte


Hyperaktivitet (HD – Hyperactivity Disorder)

 • Sidder ofte uroligt med hænderne og fødderne eller vrider sig i stolen
 • Forlader ofte sin plads i klassen eller i andre situationer, hvor man forventer, at de sidder stille
 • Løber eller klatrer når det ikke er passende. Unge gør det måske ikke, men de kan føle sig konstant urolige
 • Har ofte problemer med at lege stille og roligt
 • Er som regel på farten eller optræder, som om de blev drevet af en indre motor
 • Er ofte meget snakkesalige
 • Buser ofte ud med et svar, før spørsmålet er færdigt
 • Har ofte vanskeligt ved at vente til det bliver deres tur
 • Afbryder eller blander sig ofte i andres samtaler eller spil

Listen er fra Sundhed.dk

  Kontrolspørgsmål

   Kontrolspørgsmål