• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

Projekter hos EEGTRAINING

EEGTRAINING har igennem årene stået bag flere væsentlige projekter der har vist neurofeedbacks evne til at skabe forandringer. Herunder projektet på Sødalskolen i Aarhus med 6 børn fra specialklassen som modtog neurofeedback igennem et år.

Psykisk syge unge med misbrug på opholdssteder og neurofeedback i Grønland og Danmark

Flere opholdssteder er begyndt at tage neurofeedback ind som et behandlingsfokus. Men de fleste afventer at der er evidens på området fra Danmark. Ligeledes er bevillinger til neurofeedback fra kommuner ofte baseret på at der foreligger dansk evidens, hvilket har været med til at hæmme udbredelsen af neurofeedback i offentlig regi. Vi anser det derfor en nødvendighed at vi får dansk baseret forskning på et område, hvor det i forvejen er meget svært at få hjælp hvis der er blandet misbrug ind. Neurofeedback har vist stor effekt på misbrug og kan ligeledes i denne sammenhæng være det, der gør at unge psykisk syge misbrugere får hjælp mens tid er.

INFINTE arbejder i øjeblikket på at koble EEGTRAINING med forskere fra universiteterne. Projektet forventes at indeholde 5 opholdssteder fra Danmark og Grønland som har et voksende antal unge misbrugere med psykisk sygdom.

Ungdomsuddannelse og ordblinde

Ordblinde lider i udtalt grad af en dårlig arbejdshukommelse og det kan måske mere være det, der skaber ordblindheden end så meget andet. Neurofeedback har i mindre studier vist at have indflydelse på og øgning af arbejdshukommelsen.  I EEGTRAINING arbejder vi på at få igangsat forskning, der eventuelt kan afdække om neurofeedback er den manglende brik i at kunne bedre ordblindhed. I øjeblikket arbejder INFINIT fra Aarhus universitet på at koble EEGTRAINING med forskere, der vil afdække dette i et forslået projekt med 48 unge i alderen 17-25 år med ordblindhed.

Der forekommer en stor kommorbiditet mellem ordblindhed og ADHD og det forventes at neurofeedback vil vise effekt på flere symptomer, der kan påvirke ordblindhed og læring og i den forbindelse.

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål