• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

Adfærds- og udviklingsforstyrrelse

Vi ser børn og unge med mange forskellige diagnoser til neurofeedback, hvoraf nogle kan have fået stillet diagnosen adfærds- og udviklingsforstyrrelse tidligt i barndommen. Der er ofte tale om flere forskellige problemstillinger med en stor komorbiditet(overlapning), og et meget afvigende symptombillede i forhold til andre børn/unge.

Der kan være tale om adfærd karakteriseret ved gentagne mønstre af antisocial, aggressiv eller trodsig adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer for alderen. Adfærdsforstyrrelsen er mere alvorlig end typiske ‘drengestreger’ eller oprørstrang i ungdomsårene. Symptomerne er vedvarende og forekommende i mere end 6 mdr.

Selvom der kan være tale om svære symptomer, er det ofte muligt at kunne bedre tilstanden med neurofeedback. En stabilisering af hjernen vil altid give en større flexibilitet, og dermed kan barnet/den unge klare mere. Med neurofeedback kan vi sætte en udvikling i gang mod en bedre afstemt arousal (hjerneaktivitet), og det kan være nøglen til udvikling for disse børn, som typisk har haft svært ved at få de forskellige dele af hjerneaktiviteten til at stemme overens med hinanden, hvilket vil afstedkomme forstyrrelser i adfærd hos alle mennesker.

Al hjernemæssig udvikling fordrer stabilitet og evne til at regulere sig i pressede situationer, ellers vil nervesystemet køre i et forhøjet tempo, hvor hjernen og hele kroppen er presset. Derved bliver der ikke plads til en hensigtsmæssig hjerneudvikling. En hjerne kan være presset af stressende begivenheder, men miljømæssig, biologisk påvirkning har ligeledes stor betydning, hvorfor der bør overvejes flere indsatser for børn med adfærds- og udviklingsforstyrrelser. Herunder er særligt kostregulering vigtig i det omfang barnet vil være med til det.

Vi arbejder typisk sammen med læge Maria Pinderup Langbak, Aarhus omkring tests og kostvejlednig

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål