• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

ORDBLINDHED

Forskningsprojekt om neurofeedback og ordblindhed

Foreningen Hjernestærk har taget initiativ til projektet sammen med lektor og ordblindeunderviser Anne Hvas, seniortræner Conni Andersen fra EEGTRAINING samt psykiater Christen Bang-Madsen.

Det er Anne Hvas` oplevelse, at der er meget andet end ordblindhed, der fylder i undervisningen af en ordblindeklasse. Problematikker som opmærksomhedsunderskud og lav kapacitet i arbejdshukommelsen opleves som en væsentlig hindring for ordblindes læring.  Ca. 25 pct. af alle ordblinde har ADHD, og man ved, at der er et meget stort sammenfald mellem lav kapacitet i dele af arbejdshukommelsen og ordblindhed. Der findes megen forskning, der viser, at neurofeedback virker på opmærksomhedsproblematikker og også enkelte studier, der viser, at det er muligt at forbedre arbejdhukommelseskapaciteten hos grupper med lav kapacitet. Vi håber derfor, at neurofeedback vil være the missing link, som kan forbedre ordblindes forudsætninger for at lære.

Der er også forskning, der viser, at neurofeedback har en gavnlig virkning direkte på både læse- og staveevne, siger Anne Hvas.

Ethan Weed Aarhus Universitet, Cognitive Science:
Samme opfattelse har lektor Ethan Weed fra Cognitive Science, Kommunikation og Lingvistik på Aarhus Universitet, som er vejleder på projektet. Det er sundt, at ordblindeområdet bliver udfordret fra nye vinkler, og neurofeedback kan måske give ny og vigtig viden om ordblindhed. Samtidig bliver det spændende at se, hvordan den enkeltes symptomer kan påvirkes med neurofeedback, og om vi med dette projekt måske kan åbne nye muligheder for mennesker med ordblindhed. Ethan Weed har i sin forskerkarriere arbejdet med flere projekter indenfor det neurolingvistiske område, herunder ordblindhed blandt studerende på universitetet.

Deltagerne i projektet bliver studerende fra Aarhus Universitet og visiteres fra universitetets Rådgivningscenter. Det kan blive starten på en række andre forskningsprojekter der rækker ud over universitetsstuderende, herunder folkeskoler og ordblindeefterskoler.

Seniortræner Conni Andersen fra EEGTRAINING
I EEGTRAINING har vi igennem de 10 år vi har beskæftiget os med neurofeedback, oplevet at mange med ADHD har en komorbiditet med ordblindhed. Det har været vores oplevelse, at øges koncentrationsevnen, bedres ordblindheden også.

Neurofeedback udvikler sig markant i disse år. Såvel udbredelsen, men ligeledes udstyret og det bliver interessant at se hvor meget vi kan bedre deltagernes ordblindhed med 2. generations neurofeedbackudstyr, som vi kommer til at bruge i dette projekt.
For mange er neurofeedback en helt ukendt metode, og der ligger et stort stykke arbejde i at udbrede kendskabet til metoden og hvilken effekt neurofeedback kan skabe indenfor mange problemområder der stammer fra hjernen. Dette projekt kan skabe såvel ny viden som udvikling indenfor et område som påvirker det enkelte menneske og dets livsmuligheder markant.

Psykiater og neurofeedback-supervisor Christian Bang-Madsen
Christen Bang-Madsen beskæftiger sig med QEEG indenfor neurofeedback, som er optagelse af hele hjernens aktivitetsmønster. I dette projekt udføres der qEEG før og efter neurofeedbackforløbet, og ifølge Christen Bang-Madsen vil vi måske få oplysninger omkring ordblinde som vi ikke har set før. Det bliver spændende at se, hvordan deltagernes hjernemønstre bliver påvirket af træningen. QEEG kan være med til at give indsigt i de kompensationsstrategier som deltagerne har udviklet.

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål