• Kontakt os på info@eegtraining.dk eller 24 66 81 50

Koncentrationsproblemer

Koncentrationsproblemer ved børn

Koncentrationsproblemer ses også hos børn hvor der ikke er tale om en diagnose, men hvor barnets evne til at fokusere, og frasortere andre stimuli er nedsat i forhold til aldersgruppen. Børn kan blive stressede ligesom voksne, og dermed vil koncentrationsevnen lide overlast. Når presset er taget af, genvinder barnet koncentrationsevnen, men nogle kan have svært ved at komme tilbage til normalt niveau.

Neurofeedback skaber baggrund for at denne proces kan blive genskabt, og der udvikles samtidig en større robusthed, der gør at pres ikke igen vil opleves så dramatisk. Det kan være der er mange skift af lærere omkring barnet, hvilket stresser og presser barnet, eller der sker begivenheder i omgivelserne der påvirker barnet og dets evne til at holde fokus i skolen.

Det er ikke ualmindeligt at vi ser børn hvor skolen har talt om udredning og diagnoser, men hvor sammenhængen er langt mere stress-orienteret. Når vi går i dybden, ser vi at sådanne begivenheder kan have præget barnet, såvel i skolen som i familien, og dermed udløse en stressreaktion, der påvirker evnen til fokus og koncentration.

Andre børn kan være udfordret på koncentrationsevnen i skolen, men det ses ikke derhjemme ved lektielæsning. Her kan der være tale om at barnet har svært ved at frasortere støj og stimuli i en læringssituation. Neurofeedback er ligeledes her et effektivt værktøj til at højne barnets koncentrationsevne i andre og mere urolige omgivelser end derhjemme.

Koncentrationsevne ved voksne

Langvarig stress eller gentagne depressioner har en negativ effekt på alle. Hos voksne er det påviseligt at det kan medføre uoprettelige hjerneskader, hvis stress og gentagne depressioner har stået på i årtier. Neurofeedback kan dog ofte ved langvarig træning genoprette en del skader efter stress og forbedre koncentrationsevnen. Ofte hører dårlig med søvn med til stress- og depressionsbilledet, og bare ved at dette ændrer sig opnås en bedre koncentrationsevne.

Hjernerystelse

Hjernerystelse påvirker markant koncentrationsevnen. Her har neurofeedback også vist sig at være effektivt. Men en hjernerystelse kan være så svær at det kan være problematisk at gennemføre neurofeedback-træningen, så længe der forekommer synsvanskeligheder. Ved svær hjernerystelse vil hjernen være sensitiv, hvilket kan betyde at der skal en langvarig indsats til for at bedre koncentrationen. varigt

Hjerneskade

Der er stor forskel på hjerneskade og hjernerystelse. Personer med mindre hjerneskader, med påvirket koncentrationsevne og temperament, kan være mere modtagelige for neurofeedback end personer med hjernerystelse.  Ofte kan neurofeedback ved mindre hjerneskader, hos både voksne og børn, give meget store resultater selv ved forløb på 20 sessioner. Oplysninger fra sygehus og scanningsresultater er vigtige for en effektiv neurofeedback-indsats.

    Kontrolspørgsmål

      Kontrolspørgsmål